Norweska firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji. Celem współpracy jest zbadanie, czy technologia ta może przyczynić się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Technologia norweskiej firmy ma pozwolić na wychwytywanie i mineralizację dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycznych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym związku chemicznym. Dla Enei to poszukiwanie własnej ścieżki transformacji energetycznej.

Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój technologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka.