Rekordowych podwyżek cen ciepła nie będzie. URE koryguje taryfy

Zgodnie z ustawą o wsparciu odbiorców ciepła, prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w czwartek maksymalne ceny dostaw ciepła poszczególnych dostawców, które będą obowiązywać od 1 marca 2023 r. Są to ceny obowiązujące 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc., ale niższe od tych, które pojawiły pod koniec. Oznacza to, że podwyżek skali 100, 200 czy 300 proc., które pojawiały się nie będzie.

Publikacja: 23.02.2023 15:07

Rekordowych podwyżek cen ciepła nie będzie. URE koryguje taryfy

Foto: Bloomberg

Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Wykaz zawiera ceny za zamówioną moc, ciepła i nośnika ciepła oraz stawki opłat, które zostały powiększone o 40 proc. „Zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła” — podkreśla URE. Zgodnie z ustawą regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Czytaj więcej

Będą korekty cen gazu? URE interweniuje

Wykaz zawiera stosowane na dzień 30 września 2022 r. przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny: za zamówioną moc, ciepła i nośnika ciepła, oraz stawki opłat, które zostały powiększone o 40 proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, przepisy stanowią, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany jest najkorzystniejszy dla nich z trzech obowiązujących systemów wsparcia. Po wprowadzonych nowelizacją zmianach cena ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. pułapów, ale będzie ona uwzględniała zarówno koszty produkcji ciepła, jak i jego dystrybucji. To istotna zmiana, ponieważ cena ciepła z rekompensatą będzie dotyczyła wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę końcowego. Drugi, wprowadzony właśnie przez ustawodawcę system określania cen ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami zakłada, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców, czyli obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórców jak i dystrybutorów, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022.” Dla wdrożenia tego właśnie mechanizmu konieczne było opublikowanie przez URE wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów - obowiązujących 30 września 2022 r., powiększonych o 40 proc. To zestawienie będzie podstawą do wyliczenia przez dystrybutorów ceny dla odbiorców ciepła, która będzie stosowana od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.” – zaznacza URE.

Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych.

Przepisy przewidują ponadto, że jeśli cena wyliczona według nowych zasad okaże się niższa niż płacona przez odbiorców od początku października 2022 r., to ich rachunki zostaną skorygowane z datą wsteczną. „Wszyscy odbiorcy ciepła, których rachunki ulegną obniżeniu w związku z wprowadzeniem nowych zasad, zostaną o tym poinformowani przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie jako klienci firm ciepłowniczych, muszą poinformować swoich lokatorów o nowych cenach i stawkach opłat za ciepło” — dodaje URE.

Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Wykaz zawiera ceny za zamówioną moc, ciepła i nośnika ciepła oraz stawki opłat, które zostały powiększone o 40 proc. „Zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła” — podkreśla URE. Zgodnie z ustawą regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła