Stary rząd chce mrozić ceny energii, nowy będzie chciał schładzać

Ustępujący rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku.

Publikacja: 21.11.2023 13:02

Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Projekt resortu klimatu i środowiska zakłada stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z 2022 r. w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh dla gospodarstw domowych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MW, a także rodzin z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh.

Projekt zakłada, że podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producenci rolni, tzw. odbiorcy wrażliwi oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach będą mogli stosować cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh. Cena jest jednak już teraz wyższa od rynkowej, bowiem średnie ceny energii z dostawą na 2024 r. wynosiły 600 zł. 

Nie mrozić, a schładzać

Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów. Projektowana regulacja zawiera również procedurę określającą m.in. termin, zakres i tryb składania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz zasady ich weryfikacji przez Zarządcę Rozliczeń.

Czytaj więcej

Dziura z funduszu mrożenia cen energii. Trop prowadzi do obrotu

Jednak nowy rząd składający się z koalicji partii opozycyjnych chce odejść od systemu opłaty na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen. Nowy rząd będzie chciał także zrezygnować z limitów zużycia i podnieść mrożoną cenę energii z obecnych 414 zł za MWh o 20-25 proc. Będzie chciał także zrezygnować z mrożenia cen energii małym i średnim firmom. Innym słowy, rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy nie chce już mrozić cen energii, a schładzać.

Co w projekcie starego rządu?

Projekt ustawy starego rządu zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową, utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, służącego zrekompensowaniu im skutków przedłużenia obowiązywania na 2024 r. ceny maksymalnej paliw gazowych oraz zamrożonych stawek i opłat związanych z dystrybucją paliw gazowych.

Zaproponowano także przedłużenie mechanizmów służących zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją.

Projekt zakłada także utrzymanie wysokości ponoszonych przez odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła 30 września 2022 r., powiększonych o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.

Projekt resortu klimatu i środowiska zakłada stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z 2022 r. w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh dla gospodarstw domowych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MW, a także rodzin z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh.

Projekt zakłada, że podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producenci rolni, tzw. odbiorcy wrażliwi oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach będą mogli stosować cenę za obrót energią elektryczną nie wyższą niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh. Cena jest jednak już teraz wyższa od rynkowej, bowiem średnie ceny energii z dostawą na 2024 r. wynosiły 600 zł. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ceny Energii
Spółki bez rekompensat? Kurs Taurona spada, a inne resorty krytykują projekt
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ceny Energii
Ministra Hennig-Kloska: Bon energetyczny ma złagodzić podwyżkę ceny prądu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd to „wejście do kasyna i niepewność". Niepokój sprzedawców
Ceny Energii
Ceny prądu mrożone nie tylko dla gospodarstw domowych. Jest projekt ustawy
Ceny Energii
Ile zapłacimy za prąd. Prezes URE podał prawdopodobną cenę