Mrożenie cen energii będzie kosztowało mniej. Nowe wyliczenia rządu

Cały pakiet rozwiązań legislacyjnych związanych z mrożeniem cen energii w 2023 r. miał kosztować 46,4 mld zł. Teraz rząd szacuje, że będzie to mniej ok. 6 mld zł i to mimo rozszerzenia pakietu mrożenia cen energii.

Publikacja: 11.07.2023 19:05

Mrożenie cen energii będzie kosztowało mniej. Nowe wyliczenia rządu

Foto: Adobe Stock

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor małych i średnich firm, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Zapłacą za to spółki węglowe.

Nowe limity

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh. Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz firm z sektora MŚP, cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

Zdaniem szefowej ministerstwa klimatu i środowiska, Anny Moskwy system elektroenergetyczny w Polsce działa stabilnie, a sytuacja budżetowa – jej zdaniem - na zwiększenie rocznych limitów zużycia prądu po zamrożonych cenach.Minister Anna Moskwa poinformowała, że zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Co więcej, projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będzie objęty niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych.

Wyliczenia resortu

Znacznie więcej szczegółów ujęto w ocenie skutków regulacji do zakładanej nowelizacji. Pierwotnie szacowano, że łączne wydatki w będą wynosiły ok. 46 453 mln zł (ok. 26 838 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., oraz ok. 19 615 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej). – „Aktualizacja szacunków w związku z realizacją wypłat rekompensat wskazuje na to, że koszty te powinny być niższe o ok. 9 803 mln zł i wynosić będą ok. 36 650 mln zł (ok. 16 542 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. oraz ok. 17 107 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r.).” – szacuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Proponowane zmiany do ww. ustaw wpłyną na zmianę wydatków w latach 2023-2024. Resort przewiduje, że po zwiększeniu limitu oraz obniżeniu ceny maksymalnej dla MŚP i samorządów, dodatkowy łączny koszt wynikający z planowanych zmian to ok. 3,06 mld zł. „Pomimo rozszerzenia mechanizmów ochronnych, wydatki te będą sumarycznie niższe o ok. 6 741 mln zł niż zakładane pierwotnie, a więc 39 711 mln zł względem 46 453 mln zł. 

Kto teraz płaci podatek od zysków? 

Opłata od nadmiernych zysków firm energetycznych, którą zaproponowała w swoim rozporządzeniu Rada UE w październiku 2022 r., została w Polsce wprowadzona częściowo. Opłata w ramach rozporządzenia jest ujęta w systemie mrożenia cen energii.

Przychody pochodzące z opłaty od produkcji energii służą jako rekompensaty spółkom obrotu za sprzedaż energii po cenie maksymalnej (ustalonej w ustawie o mrożeniu cen), niższej niż rynkowa. Płacą ją spółki elektroenergetyczne produkujące prąd, jak PGE, Enea, Tauron, Energa czy Polenergia. Podobnie jest w przypadku gazu – tu mowa o PGNiG, należącym do Orlenu.

Poza spółkami elektroenergetycznym, teraz także spółki węglowe będą objęte podatkiem. W regulacji przyjęto, iż składka solidarnościowa będzie wyliczana od nadmiarowych dochodów przedsiębiorstwa zobowiązanego, osiągniętych w roku podatkowym 2022 r. ze wskazanej działalności przy czym za nadmiarowe dochody uważa się dochody przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody obciążone zostały składką w wysokości 33 proc.

W przypadku podmiotów nie posiadających historii działalności, które rozpoczęły działalność po 31 grudnia 2021 r. oraz w przypadku, gdy średni dochód wynosi zero podstawę obliczenia składki solidarnościowej ma stanowić dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022 (rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2022 r. lub po tym dniu) pomniejszony o 20 proc. „Dochody z wpłat składki solidarnościowej do Funduszu Wypłaty Różnicy Cen (który wypłaca rekompensaty spółkom obrotu za mrożenie cen energii) zostały oszacowane w wysokości 2 mld zł.

Mimo optymistycznych wyliczeń resortu co do mniejszych kosztów mrożenia cen energii, co innego wskazują dane na koniec maja. Stan środków przekazanych z tytułu odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wynosił: 6,69 mld zł. Natomiast na rekompensaty dla spółek obrotu wydano 13,1 mld zł. Oznacza to, że brakowało blisko 6,5 mld zł. Brakujące środki zostały uzupełnione z różnych źródeł składających się na fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor małych i średnich firm, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Zapłacą za to spółki węglowe.

Nowe limity

Pozostało 93% artykułu
Ceny Energii
Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Ceny Energii
Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze
Ceny Energii
Bez interwencji czekają nas potężne podwyżki cen prądu
Ceny Energii
Ceny ciepła pójdą w górę? Odbiorcom można pomóc
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Ceny Energii
Ustawa poległa, więc rząd chce obniżyć rachunki za prąd rozporządzeniem
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej