Mrożenie cen energii będzie kosztowało mniej. Nowe wyliczenia rządu

Cały pakiet rozwiązań legislacyjnych związanych z mrożeniem cen energii w 2023 r. miał kosztować 46,4 mld zł. Teraz rząd szacuje, że będzie to mniej ok. 6 mld zł i to mimo rozszerzenia pakietu mrożenia cen energii.

Publikacja: 11.07.2023 19:05

Mrożenie cen energii będzie kosztowało mniej. Nowe wyliczenia rządu

Foto: Adobe Stock

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor małych i średnich firm, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Zapłacą za to spółki węglowe.

Nowe limity

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh. Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz firm z sektora MŚP, cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

Zdaniem szefowej ministerstwa klimatu i środowiska, Anny Moskwy system elektroenergetyczny w Polsce działa stabilnie, a sytuacja budżetowa – jej zdaniem - na zwiększenie rocznych limitów zużycia prądu po zamrożonych cenach.Minister Anna Moskwa poinformowała, że zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Co więcej, projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będzie objęty niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych.

Wyliczenia resortu

Znacznie więcej szczegółów ujęto w ocenie skutków regulacji do zakładanej nowelizacji. Pierwotnie szacowano, że łączne wydatki w będą wynosiły ok. 46 453 mln zł (ok. 26 838 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., oraz ok. 19 615 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej). – „Aktualizacja szacunków w związku z realizacją wypłat rekompensat wskazuje na to, że koszty te powinny być niższe o ok. 9 803 mln zł i wynosić będą ok. 36 650 mln zł (ok. 16 542 mln zł w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. oraz ok. 17 107 mln zł w zakresie ustawy z dnia 27 października 2022 r.).” – szacuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Proponowane zmiany do ww. ustaw wpłyną na zmianę wydatków w latach 2023-2024. Resort przewiduje, że po zwiększeniu limitu oraz obniżeniu ceny maksymalnej dla MŚP i samorządów, dodatkowy łączny koszt wynikający z planowanych zmian to ok. 3,06 mld zł. „Pomimo rozszerzenia mechanizmów ochronnych, wydatki te będą sumarycznie niższe o ok. 6 741 mln zł niż zakładane pierwotnie, a więc 39 711 mln zł względem 46 453 mln zł. 

Kto teraz płaci podatek od zysków? 

Opłata od nadmiernych zysków firm energetycznych, którą zaproponowała w swoim rozporządzeniu Rada UE w październiku 2022 r., została w Polsce wprowadzona częściowo. Opłata w ramach rozporządzenia jest ujęta w systemie mrożenia cen energii.

Przychody pochodzące z opłaty od produkcji energii służą jako rekompensaty spółkom obrotu za sprzedaż energii po cenie maksymalnej (ustalonej w ustawie o mrożeniu cen), niższej niż rynkowa. Płacą ją spółki elektroenergetyczne produkujące prąd, jak PGE, Enea, Tauron, Energa czy Polenergia. Podobnie jest w przypadku gazu – tu mowa o PGNiG, należącym do Orlenu.

Poza spółkami elektroenergetycznym, teraz także spółki węglowe będą objęte podatkiem. W regulacji przyjęto, iż składka solidarnościowa będzie wyliczana od nadmiarowych dochodów przedsiębiorstwa zobowiązanego, osiągniętych w roku podatkowym 2022 r. ze wskazanej działalności przy czym za nadmiarowe dochody uważa się dochody przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody obciążone zostały składką w wysokości 33 proc.

W przypadku podmiotów nie posiadających historii działalności, które rozpoczęły działalność po 31 grudnia 2021 r. oraz w przypadku, gdy średni dochód wynosi zero podstawę obliczenia składki solidarnościowej ma stanowić dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022 (rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2022 r. lub po tym dniu) pomniejszony o 20 proc. „Dochody z wpłat składki solidarnościowej do Funduszu Wypłaty Różnicy Cen (który wypłaca rekompensaty spółkom obrotu za mrożenie cen energii) zostały oszacowane w wysokości 2 mld zł.

Mimo optymistycznych wyliczeń resortu co do mniejszych kosztów mrożenia cen energii, co innego wskazują dane na koniec maja. Stan środków przekazanych z tytułu odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wynosił: 6,69 mld zł. Natomiast na rekompensaty dla spółek obrotu wydano 13,1 mld zł. Oznacza to, że brakowało blisko 6,5 mld zł. Brakujące środki zostały uzupełnione z różnych źródeł składających się na fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor małych i średnich firm, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Zapłacą za to spółki węglowe.

Nowe limity

Pozostało 93% artykułu
Ceny Energii
Rząd dalej będzie mroził ceny energii. Znamy stawkę i koszty
Ceny Energii
Wiadomo, ile zapłacimy za prąd. Są założenia do ustawy
Ceny Energii
Resortowi klimatu ucieka czas na mrożenie cen prądu, a rządowe zakładki znikają
Ceny Energii
Ustawa o cenach energii bliżej przyjęcia przez rząd. Kto zapłaci za obniżenie taryf?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ceny Energii
Trend spadkowy przełamany. Ceny energii elektrycznej na przyszły rok rosną