Jak wynika z danych URE, najdroższe jest ciepło z jednostek opalanych olejem opałowym, a najtańsze – z odnawialnych źródeł energii. W 2020 r. średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w koncesjonowanych ciepłowniach wynosiły:
– w jednostkach opalanych paliwami węglowymi – 50,38 zł/GJ,
– w jednostkach opalanych olejem opałowym – 113,30 zł/GJ,
– w jednostkach opalanych paliwami gazowymi – 72,43 zł/GJ,
– w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii – 46,46 zł/GJ.

Średnia cena sprzedaży ciepła produkowanego z węgla była w 2020 r. najwyższa od 2009 r., opalanych olejem opałowych i gazem – najwyższa od 2016 r., a z odnawialnych źródeł energii – najwyższa od 2015 r. Z węgla w Polsce produkuje się około 70 proc. ciepła.

""

Coal/Bloomberg

energia.rp.pl

Koszty produkcji ciepła z węgla rosną m.in. przez wzrost uprawnień do emisji CO2. W tym roku stawki biją kolejne rekordy, co może wpłynąć na dalsze podwyżki cen ciepła. – Rosnące koszty emisji to jeden z najważniejszych i najgroźniejszych bieżących problemów. Dla branży już ubiegłoroczne 20 euro za tonę CO2 było wysokim poziomem, a teraz mamy znacznie wyższe koszty. To dla ciepłowni dodatkowy wydatek, który skutkować może utratą płynności finansowej. Takie sygnały już mamy, głównie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw – mówił w ostatniej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Branża apeluje o zmianę modelu regulacji taryf na sprzedaż ciepła, by uwzględniała ona wszystkie koszty i pozwoliła ciepłowniom na realizację kosztownych inwestycji w modernizację swoich jednostek wytwórczych.