Rachunki za prąd idą w górę. Znamy poziom opłaty mocowej

Niezależnie od tego, czy koncernom energetycznym uda się wynegocjować wyższe taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych, rachunki za prąd i tak wzrosną. Prezes URE podał już wielkość tzw. opłaty mocowej.

Publikacja: 30.11.2020 16:55

Rachunki za prąd idą w górę. Znamy poziom opłaty mocowej

Foto: Adobe Stock

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, od stycznia 2021 r. w części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego roku pojawi się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Natomiast tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się jako dodatnia wartość. Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera.

Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu – tłumaczy Rafał Gawin, prezes URE.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

W praktyce rynek mocy powstał głównie po to, by podnieść ekonomikę bloków węglowych. Jednostki wytwórcze będą otrzymywać wynagrodzenie za samą gotowość do produkcji energii. Mechanizm ten będzie finansowy z tzw. opłaty mocowej, wliczanej od przyszłego roku do rachunków za prąd. W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Poziom opłaty mocowej wyniesie:

dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;

dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;

dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;

dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.

Dla pozostałych grup odbiorców w przyszłym roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze w godz. 7 – 21) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Natomiast stawka OZE, która stanowi wsparcie dla producentów zielonej energii i w tym roku nie była pobierana, w 2021 r. wyniesie 2,20 zł/MWh. Z kolei do zera zostanie zredukowana stawka opłaty kogeneracyjnej, mającej na celu wsparcie wytwarzania energii z wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). W 2020 r. opłata ta wyniosła 1,39 zł/MWh, co stanowiło roczne obciążenie dla przeciętnego gospodarstwa domowego na poziomie ok. 3,48 zł.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, od stycznia 2021 r. w części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego roku pojawi się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Natomiast tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się jako dodatnia wartość. Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera.

Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu – tłumaczy Rafał Gawin, prezes URE.

Ceny Energii
Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Ceny Energii
Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze
Ceny Energii
Bez interwencji czekają nas potężne podwyżki cen prądu
Ceny Energii
Ceny ciepła pójdą w górę? Odbiorcom można pomóc
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Ceny Energii
Ustawa poległa, więc rząd chce obniżyć rachunki za prąd rozporządzeniem
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej