– Zakładamy rok 2040 jako uruchomienie elektrowni jądrowej ostrożnościowo. Nasi poprzednicy zakładali rok 2032 – 2033 zbyt optymistycznie. My jesteśmy realistami. To była stara data i stara strategia, teraz mamy nowe plany. To samo zresztą mówi pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando – doprecyzowała minister przemysłu już podczas jednego z panel energetycznych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wcześniej w porannej rozmowie w TVP Info powiedziała, że ambicją rządu jest oddanie do użytku pierwszej elektrowni jądrowej nastąpiło w 2039 – 2040 roku.

Czytaj więcej

Szczerość atomowych decydentów. Atom później i drożej