Porozumienie zakłada współpracę obu podmiotów w zakresie udziału w nowych projektach jądrowych, w szczególności w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Strony uzgodniły, że będą współpracować w komunikacji z rządem RP  i innymi przedsiębiorcami w zakresie projektu jądrowego, zakładają możliwość wspólnego doradztwa a następnie realizacji projektu.  Zadeklarowano także wspólne badania i rozwój w zakresie projektu jądrowego.  Rafako zapewni wsparcie inżynieryjne przy projektach nowych bloków elektrowni jądrowej na terytorium RP oraz dostawy wybranych urządzeń, w tym zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Zakres tych dostaw ma zostać uzgodniony na dalszych etapie współpracy. Protokół uzgodnień został zawarty na pięć lat.         

  – Fakt, że najwięksi gracze na rynku energetyki jądrowej na świecie, podpisują z Rafako takie umowy, dobitnie świadczy, że jesteśmy naturalnym partnerem wszystkich, którzy są poważanie zainteresowani udziałem w polskim Programie Energetyki Jądrowej – powiedział po podpisaniu umowy Radosław Domagalski – Łabędzki, Prezes Zarządu Rafako.  –  Mamy doskonałe zaplecze projektowe i wykonawcze oraz kadr. Nasza firma od ponad 70 lat tworzy i modernizuje polską energetykę i jest najlepszym gwarantem przeprowadzonej z sukcesem transformacji energetycznej – niezbędnej dla spełnienia warunków środowiskowych, ale koniecznej także wobec zmian na rynku zasobów naturalnych.

Czytaj więcej

Amerykanie wybudują polski atom dzięki Korei? Seul czyni pierwsze przygotowania

 Jak bardzo szybko może się on zmieniać i jak bardzo powinniśmy polegać na własnych zasobach - także wytwórczych – obserwujemy szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 Rafako po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji, na krótko przed wzmocnieniem, jakim bez wątpienia będzie dla spółki nowy inwestor, jest gotowe na największe wyzwania a nasz udział w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zapisaliśmy, jako jeden z najważniejszych elementów strategii – dodał Domagalski – Łabędzki.  

Podpisane porozumienie jest trzecim dokumentem o takim charakterze, jakie Rafako podpisało z partnerami zagranicznymi w celu współpracy przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wcześniej umowy z Rafako zawarły francuski gigant EDF (Électricité de France) i amerykańska firma Westinghouse Electric Company.  Obecnie harmonogram Polskiego Programu Energetyki Jądrowej zakłada budowę i oddanie do eksploatacji 2 elektrowni jądrowych po 3 reaktory każda, a rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora planowane jest w 2026 zaś jego uruchomienie w 2033 r.