Seung Yeol Lim, wiceprezes KHNP: Polski rząd analizuje naszą ofertę

KHNP dąży do synergii poprzez maksymalizację udziału w projekcie lokalnych, polskich firm – mówi Seung Yeol Lim, wiceprezes działu rozwoju biznesu elektrowni jądrowych koreańskiego KHNP.

Publikacja: 29.06.2022 21:00

Seung Yeol Lim, wiceprezes KHNP: Polski rząd analizuje naszą ofertę

Foto: mat. pras.

KHNP złożyło już oficjalną propozycję budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Czy prowadzone są rozmowy ze stroną polską? A w szczególności na temat tej oferty?

Rząd koreański i KHNP konsekwentnie wyrażały zamiar złożenia Polsce propozycji dotyczącej projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a 21 kwietnia br. KHNP oficjalnie przekazało swoją ofertę Ministerstwu Klimatu i Środowiska. W tym samym dniu polskiemu ministerstwu został przekazany także list od koreańskiego ministra handlu i przemysłu, co świadczy o determinacji rządu koreańskiego do udzielenia kompleksowego wsparcia dla tego projektu. KHNP jest obecnie w trakcie rozmów z polskim rządem, który analizuje naszą propozycję. Planujemy również zaproponować spotkanie w celu omówienia oferty, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości strony polskiej.

Jaki jest proponowany koszt budowy elektrowni z państwa strony?

Na obecnym etapie nie możemy podać dokładnych liczb, ale zaproponowaliśmy konkurencyjne warunki, aby podkreślić, że KHNP jest optymalnym partnerem dla Polski. Konkurencyjność KHNP została również potwierdzona przez wiarygodne źródła. Aby zobrazować atrakcyjność naszej oferty, warto sięgnąć po dane dotyczące tzw. jednostkowego kosztu budowy na kW. Zgodnie z raportem World Nuclear Association z 2021 r. jednostkowy koszt budowy elektrowni jądrowej w Korei wyniósł 3571 USD/kW, co świadczy o wysokiej konkurencyjności cenowej w porównaniu z USA (5833 USD/kW) i Francją (7931 USD/kW). Ponadto, według raportu Bloomberga z 2018 r. jednostkowy koszt budowy elektrowni jądrowej w Korei wyniósł 3717 USD/kW, co jest znacznie niższą wartością niż w przypadku Francji (7809 USD/kW) i USA (11638 USD/kW).

Czy oferta dotyczy także finansowania takiej elektrowni?

W odpowiedzi na zapisy oficjalnych dokumentów i zapowiedzi polskiego rządu, że poszukuje dostawcy technologii, który mógłby przejąć 49 proc. udziałów w projekcie jako partner strategiczny, KHNP przedstawiło – wraz ze swoją ofertą – plan finansowania projektu, który uwzględnia te wymagania. Korea posiada bogate doświadczenie w skutecznym finansowaniu projektu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez inwestycje głównego wykonawcy i pożyczki od agencji kredytów eksportowych (ECA). W związku z tym KHNP proponuje realizację polskiego projektu poprzez opracowanie zoptymalizowanej struktury finansowania. 49 proc. udziałów w projekcie, które przejmie strona koreańska, zostanie nabyte dzięki inwestycjom KHNP oraz pożyczkom od krajowych instytucji finansowych, takich jak np. agencje kredytów eksportowych (ECA). W przypadku wyboru KHNP jako głównego wykonawcy projektu należy spodziewać się, że dodatkowe pożyczki zostaną udzielone przez różne banki komercyjne.

Czy dopuszczacie synergię i udział także innych firm w państwa ofercie?

Aby wypracować sytuację korzystną dla obu stron – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i operacyjnym – KHNP dąży do synergii poprzez maksymalizację udziału w projekcie lokalnych, polskich firm. Wiemy, że polski rząd planuje stopniowe zwiększanie poziomu zaangażowania lokalnych firm z 40 proc. w przypadku pierwszego bloku do aż 70 proc. w przypadku szóstego, a także, że zakończył już analizę lokalnych firm, które mogłyby uczestniczyć w budowie obiektów jądrowych.

Firma KHNP, ze wsparciem koreańskiego przemysłu jądrowego, zorganizowała w 2018 i 2019 r. spotkania z polskimi firmami, aby zaprezentować nasze elektrownie jądrowe. Zbudowaliśmy także podstawy do stworzenia sieci łańcuchów dostaw poprzez spotkania z ponad 70 firmami z każdej dziedziny, od projektowania, po inżynierię, mechanikę, elektrykę, budownictwo itp. W listopadzie ubiegłego roku prezes KHNP odwiedził Polskę i podpisał porozumienie o współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) w celu stworzenia podstaw takiej sieci dostawców. W tym samym czasie członkowie Team Korea, tacy jak Daewoo Engineering i Doosan Enerbility, również podpisali memoranda o współpracy z lokalnymi firmami. Planowane jest także zawarcie kolejnych porozumień o współpracy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki stałej współpracy z najlepszymi lokalnymi firmami możemy osiągnąć cele polskiego rządu dotyczące współpracy lokalnej, a w naszej ofercie zawarliśmy szczegółowy plan osiągnięcia wysokich wskaźników w tym zakresie.

Jest wiele spekulacji na temat państwa reaktora APR 1400, który powstał na bazie amerykańskich doświadczeń. Czy potrzebujecie zgody USA, aby oferować ten projekt poza granice swojego kraju?

Pragnę podkreślić, że koreańska technologia jądrowa jest technologią unikalną, opracowaną w czasie 50 lat stałego rozwoju technologicznego. Światowy rynek energii jądrowej nie sprzyja transferowi technologii. Dlatego w celu zabezpieczenia technologii i specjalistycznej wiedzy Korea uruchomiła u siebie elektrownie jądrowe bazujące na rozwiązaniach z USA, Francji i Kanady. Jednak zamiast poprzestać na samym uruchomieniu obiektów, Korea stworzyła plan długofalowy i przez ponad 30 lat prowadziła prace badawczo-rozwojowe, stopniowo rozwijając własną technologię. W tym czasie firmy koreańskie nabyły umiejętności samodzielnego projektowania, produkcji i budowy, dzięki czemu Korea stworzyła swoją własną, koreańską elektrownię jądrową. W szczególności działające i budowane elektrownie Shin-Kori 5 i 6 oraz Shin-Hanul 1 i 2 wykorzystują wyłącznie krajową technologię, a w ich budowę zaangażowane są wyłącznie firmy koreańskie.

Czy podczas rozmów z Polską poruszana jest kwestia rozwoju małych reaktorów jądrowych?

W listopadzie ubiegłego roku koreańskie ministerstwo handlu, przemysłu i energii oraz polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzgodniły utworzenie wspólnego komitetu ds. energii w celu omówienia współpracy w sektorze energetycznym. Dzięki temu oba kraje, oprócz dużych komercyjnych elektrowni jądrowych, mogą współpracować w różnych obszarach, takich jak SMR (małe reaktory jądrowe), wodór, ESS itp.

KHNP aktywnie inwestuje w reaktory SMR i obecnie rozwija dwa typy technologii – SMART oraz i-SMR. SMART w lipcu 2012 r. uzyskał pierwsze na świecie standardowe zatwierdzenie projektu (SDA) i jest obecnie poddawany ocenie w celu uzyskania zatwierdzenia zmian zwiększających bezpieczeństwo. Przewidujemy, że ostateczne pozwolenie uzyska w czerwcu 2023 r. Dzięki zastosowaniu technologii SMART KHNP opracowuje technologię i-SMR – doskonalszą pod względem bezpieczeństwa, innowacyjności i efektywności kosztowej. i-SMR to lądowy reaktor wodny ciśnieniowy z grupy lekkowodnych, o mocy 170 MWe. Podejmujemy starania, aby uzyskał licencję do 2028 r. i mógł wejść na rynek międzynarodowy. Ponieważ nasze oba kraje mogą współpracować i wymieniać się technologiami w sektorze reaktorów SMR, wierzymy, że również w tym obszarze pojawią się możliwości wspólnego rozwoju na rynku globalnym.

CV

Seung Yeol Lim, wiceprezes działu rozwoju biznesu elektrowni jądrowych w KHNP. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Yonsei oraz posiada tytuł MBA Uniwersytetu Karoliny Północnej. Dołączył do KHNP w 1997 r., gdzie zajmował kilka stanowisk kierowniczych. Pracował jako dyrektor działu zasobów ludzkich, a od 2018 r. jako wiceprezes działu rozwoju biznesu elektrowni jądrowych w KHNP. ∑

KHNP złożyło już oficjalną propozycję budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Czy prowadzone są rozmowy ze stroną polską? A w szczególności na temat tej oferty?

Rząd koreański i KHNP konsekwentnie wyrażały zamiar złożenia Polsce propozycji dotyczącej projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a 21 kwietnia br. KHNP oficjalnie przekazało swoją ofertę Ministerstwu Klimatu i Środowiska. W tym samym dniu polskiemu ministerstwu został przekazany także list od koreańskiego ministra handlu i przemysłu, co świadczy o determinacji rządu koreańskiego do udzielenia kompleksowego wsparcia dla tego projektu. KHNP jest obecnie w trakcie rozmów z polskim rządem, który analizuje naszą propozycję. Planujemy również zaproponować spotkanie w celu omówienia oferty, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości strony polskiej.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Atom
Atomowy bilans otwarcia na majówkę
Atom
Ruszą prace terenowe na obszarze przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce
Atom
Szczerość atomowych decydentów. Atom później i drożej
Atom
Jest nowy prezes atomowej spółki PGE
Atom
W Zaporożu „bardzo bliska katastrofy nuklearnej”. MAEA ostrzega świat