Na początku kwietnia, katowicki koncern energetyczny pytany o możliwą rewizję strategii energetycznej kraju, zapowiadał kontynuacje inwestycji gazowych w Elektrowni Łagisza, która będzie zgłoszona w ramach aukcji rynku mocy. Inwestycje w Tauron Ciepło nadal mają bazować na gazie oraz w coraz większym stopniu na odpadach, jak RDF. Tauron informował wówczas, że rozważa współpracę z firmami dysponującymi technologią małych reaktorów jądrowych, która może być wykorzystywana w ciepłownictwie. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę i konieczności ograniczenia gazu w miksie energetycznym, SMR może jawić się jako alternatywa.

Taką umowę o rozwoju SMR ma już miedziowy gigant. KGHM podpisał w lutym umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych w Polsce. W ramach zawartej umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży tę technologię SMR. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 r.

Technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym.

Czytaj więcej

Szykuje się wiatrakowy przełom. Ministerstwo chce przyspieszyć wiatrową odwilż