Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie nowej spółki została podpisana w grudniu 2021 r. przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne. – Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie. Powołanie nowej spółki, z którą będziemy to robić, przybliży nas do osiągnięcia strategicznego celu – budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. Powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.

Do zarządu nowej spółki, PKN Orlen będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, byłego ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło. Już teraz jest on doradcą zarządu czeskiej spółki Orlenu, Unipetrol. – W Orlen Synthos Green Energy wykorzystamy kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w grupie Orlen, znają naszą strategię i wiedzą, że kluczowe jest dla nas wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców. Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej– mówi Daniel Obajtek, uzasadniając tę decyzję personalną.

Obecnie Dawid Jackiewicz jest doradcą zarządu spółki Orlenu Unipetrol. Pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych zajmującego się tematyką bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. W latach 2015-2016 jako minister skarbu państwa nadzorował spółki sektora energetycznego.

Technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, na którą zdecydował się PKN Orlen , jest obecnie jedną z dwóch najbardziej zaawansowanych na świecie technologii na drodze do komercjalizacji. Zdaniem PKN Orlen, stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje ok. 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej ma być docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).