PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture o nazwie Orlen Synthos Green Energy. Będą w niej miały po 50 proc. udziałów. Zadaniem nowego podmiotu będzie przygotowanie i komercjalizacja w naszym kraju technologii mikro i małych reaktorów jądrowych, a zwłaszcza reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Porozumienie zakłada szeroki zakres działalności obejmujący m.in. promocję technologii, wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych i badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji. Ponadto strony chcą wspólnie realizować jądrowe inwestycje, a w końcu produkować prąd i ciepło z wykorzystaniem nowych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

„Energetyka jądrowa będzie jednym z najtańszych źródeł wytwarzania energii. Liczymy, że pierwszy reaktor powstanie w naszym kraju do 2030 roku” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Przekonuje, że inwestycja w mikro i małe reaktory jądrowe pozwoli na dalszy intensywny rozwój koncernu i pomoże zdecydowanie zredukować emisję CO2. Jego zdaniem energetyka oparta m.in. o reaktory modułowe będzie atrakcyjnym uzupełnieniem portfela energetycznego opartego o OZE i gaz zimny. „Przyspieszenie wdrożenia małych reaktorów jądrowych umożliwi nam lepsze zbilansowanie portfela aktywów wytwórczych oraz budowę niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki. Naszym priorytetem jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców” - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Czytaj więcej

Synthos sfinalizował zakupy w Niemczech. Teraz wjeżdża z nową strategią na „zielonych oponach”

Z kolei Michał Sołowow, właściciel Grupy Synthos informuje, że reaktor BWRX-300 jest ewolucyjnym rozwiązaniem opracowanym przez legitymującą się ogromnym doświadczeniem w tym obszarze amerykańską grupę GE, która działa w Polsce od 30 lat i posiada tu rozbudowany łańcuch dostaw na który składa się ponad 3 tys. firm. „Niektóre z nich już produkują elementy do elektrowni jądrowych za granicą. To ważny element dla całego procesu inwestycyjnego, a ponadto daje to Polsce szansę stania się regionalnym centrum produkcji małych reaktorów atomowych” - uważa Sołowow.

Reaktor BWRX-300 jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. Kluczowa w tym zakresie była decyzja kanadyjskiej firmy energetycznej Ontario Power Generation, która w przyszłym roku rozpocznie prace nad budową elektrowni z reaktorem BWRX-300. Kanadyjski projekt ma być referencyjnym dla inwestycji tego typu realizowanych w Polsce.

Stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje około jednej trzeciej czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy megawat w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi.