„Energia jutra” – nowy cykl Rzeczpospolitej

Polska energetyka musi znacząco przyspieszyć transformację, by sprostać coraz bardziej ambitnym celom polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Publikacja: 24.01.2020 16:24

„Energia jutra” – nowy cykl Rzeczpospolitej

Foto: energia.rp.pl

Jest kilka obszarów tej zmiany w które wpisują takie elementy jak:

  • rozwój odnawialnych źródeł energii w tym morska energetyka wiatrowa;
  • decentralizacja źródeł wytwarzania energii, przejście od wielkich molochów do mniejszych instalacji;
  • elektryfikacja transportu drogowego;
  • rozbudowa infrastruktury gazowej w kraju.

W najbliższych latach Polska chce zbudować do 10 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. Warto pokazać jak będzie przebiegał ten proces” jak będzie wyglądała budowa i eksploatacja tych obiektów energetycznych, na ile korzystanie z bałtyckich plaż na morskim wybrzeżu będzie utrudnione, a także ile energii pozyskamy z tych farm. Organizacja Wind Europe ocenia potencjał Morza Bałtyckiego znacznie powyżej założonych przez Polskę oczekiwań w postaci 10 GW.

""

/Bloomberg

energia.rp.pl

Rozproszenie źródeł wytwarzania energii. Pamiętające czasy realnego socjalizmu energetyczne bloki węglowe powinny odejść do lamusa. Energia pozyskiwana ze spalania tego surowca jest nie tylko szkodliwa dla klimatu przez emisję dwutlenku węgla, ale jest coraz droższa ze względu na politykę klimatyczną UE. Duże bloki to również straty na przesyle energii do odbiorców. Małe bloki oparte np. o technologie jądrowe SMR pozwolą nie tylko produkować energię w sposób bezemisyjny, ale również zwiększa się efektywność pracy takiej instalacji ze względu na lepsze dopasowanie do profilu odbiorcy i nie powstają straty na przesyle energii.,

""

Photovoltaic cells sit on solar panels near an electricity plant/Bloomberg

energia.rp.pl

Elektryfikacja transportu to światowy trend. I Polska chce brać w tym aktywny udział. Coraz częściej słychać jednak, że elektromobilność zostanie oparta o technologie wodorowe. Polska jest jednym z czołowych producentów wodoru i może na tym polu odnieść znaczący sukces. Najnowsze technologie „zielonego” pozyskiwania tego paliwa poprzez elektrolizę z wykorzystaniem turbin wiatrowych dają nadzieje, że tańsze i jeszcze bardziej ekologiczne produkowanie tego pierwiastka.

""

A hydrogen fuel pump sits in its holder at Royal Dutch Shell Plc’s first U.K. hydrogen refueling station in Cobham, U.K./Bloomberg

energia.rp.pl

Gazyfikacja Polski, rozbudowa infrastruktury przesyłowej. Od kilku lat Gaz-System konsekwentnie rozbudowuje sieć gazociągów. Kolejne 2 tysiące kilometrów rurociągów operator odda do użytku do 2022 r. Budowa korytarza Północ-Południe pozwoli transportować surowiec z terminala LNG w Świnoujściu na południu kraju. Równolegle trwa rozbudowa interkonektorów – łaczników miedzy system Polski a naszymi sąsiadami Litwą, Słowacją i Ukrainą. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

""

iStock

energia.rp.pl

Materiał partnera
Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie
Akcje Specjalne
Polski przemysł bardziej zielony
Akcje Specjalne
Zrównoważone zarządzanie stabilizuje firmę w czasie kryzysu
Akcje Specjalne
Polska za mało zbiera elektrośmieci
Akcje Specjalne
Nie korzystamy z tarczy antykryzysowej