MOL oddał do użytku zakład produkcji zielonego wodoru na terenie należącej do niego Rafinerii Dunaj w węgierskim mieście Százhalombatta. Instalacja o mocy 10 MW jest największym przedsięwzięciem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern zainwestował w nią 22 mln euro, czyli niespełna 94 mln zł według obecnego kursu NBP. Z produkcją ma ruszyć jednak dopiero w drugiej połowie tego roku. Powstający wodór MOL będzie wykorzystywał przede wszystkim we własnej sieci do produkcji paliw.

Redukcja emisji z produkcji opartej na gazie ziemnym

Obiekt o rocznych zdolnościach wytwórczych wynoszących 1,6 tys. ton czystego wodoru będzie mógł zmniejszyć emisję CO2 z Rafinerii Dunaj o 25 tys. ton. Nowa technologia stopniowo zastąpi proces produkcji oparty w węgierskim koncernie na gazie ziemnym, który odpowiada obecnie za jedną szóstą jego całkowitej emisji CO2.

Elektrolizer, czyli instalację do wytwarzania wodoru, dostarczyła amerykańska firma Plug Power. Do rozkładu wody na wodór i tlen będzie wykorzystywana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Tym samym podczas produkcji nie powstaną żadne zanieczyszczające produkty uboczne. Co więcej, będzie uwalnianych 8-9 ton czystego tlenu na tonę wytwarzanego wodoru.

Jakby zniknęło 5,5 tysiąca samochodów

„Korzystając z tej technologii, jesteśmy w stanie osiągnąć taką samą redukcję emisji, jak gdyby z dnia na dzień wycofano z ruchu około 5,5 tys. samochodów. Dziś nasza nowa fabryka zielonego wodoru sprawia, że działalność przemysłowa MOL jest bardziej zielona i ekologiczna, ale jutro będzie oferować rozwiązania dla całej branży i mobilności wodorowej” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym József Molnár, dyrektor zarządzający grupy MOL. Dodaje, że w kolejnym kroku MOL podobne elektrolizery uruchomi w dwóch pozostałych rafineriach należących do grupy, czyli w słowackiej Bratysławie i chorwackiej Rijece.

Obecna - i planowane - inwestycje w wodór wpisują się w strategię koncernu, Shape Tomorrow, której celem jest uczynienie naszego regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym. MOL przekonuje też, że konsekwentnie dąży do transformacji modelu biznesowego z tradycyjnego, opartego na paliwach kopalnych, w stronę niskoemisyjności i zrównoważonego rozwoju. Spółka planuje osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.