Projekt Murchison Renewable Hydrogen o mocy 5 GW zlokalizowany będzie w Australii Zachodniej. Do produkcji paliwa wodorowego będą wykorzystywane elektrownie fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe. Mimo że inicjatywa jest na wczesnym etapie, jej partnerem został globalny fundusz Copenhagen Infrastructure Partners. Całkowity budżet projektu szacuje się na 10 – 12 miliardów dol.

– Naszym zamiarem jest wspólna praca, przy czym Copenhagen Infrastructure Partners zasadniczo sfinansuje projekt kapitałem w miarę postępów, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów wykonalności i osiągania kamieni milowych – podsumował współpracę Terry Kallis, prezes Hydrogen Renewables Australia.

""

A wind turbine stand on property/Bloomberg

energia.rp.pl

Pozyskanie tak dużego partnera jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji projektu. Duński fundusz specjalizuje się w infrastrukturze OZE i obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 12 mld euro. Partnerem technologicznym projektu jest Siemens.

Inicjatywa Murchison jest jednym z kilku podobnych megaprojektów, które pojawiły się w ostatnich latach. Australijczycy chcą wykorzystać posiadany duży potencjał z fotowoltaiki i wiatru w zachodnim regionie kraju i planują ekspansję w zakresie eksportu wodoru wytwarzanego z OZE na rynki azjatyckie.