Górniczy gigant może dostać więcej czasu na spłatę długów

Urzędujący jeszcze rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o zawieszeniu spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31 grudnia 2025 roku. Wszystko przez trwający wciąż proces notyfikacji pomocy publicznej w Brukseli.

Publikacja: 20.11.2023 18:47

Górniczy gigant może dostać więcej czasu na spłatę długów

Foto: Shutterstock

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt miały zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Jednak rząd jeszcze urzędujący nie ma już większości, więc ta decyzja przejdzie na kolejny już rząd. Niemniej jak czytamy w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad przygotowywaniem aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z elementów podpisanej w dniu 25 maja 2021 r. umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

Zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 mln zł zobowiązań Polskiej Grupy Górniczej wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR umożliwiła poprzednia nowelizacja ustawy górniczej. Spłatę tych zobowiązań zawieszono do momentu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji polskiego programu dla górnictwa, jednak nie dłużej niż do końca 2023 roku. KE dotąd nie notyfikowała programu górniczego, stąd propozycja wydłużenia terminu zawieszenia spłaty do końca 2025 r.

Czytaj więcej

Bruksela daje zielone światło na dalsze mrożenie cen energii, także w Polsce

"W konsekwencji przedłużający się proces notyfikacyjny Nowego Systemu Wsparcia prowadzi do konieczności zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. w zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju do 31 grudnia 2025 r. Z uwagi na „sezonowość” generowania przychodów przez spółki (wyższa sprzedaż w okresie jesienno-zimowym), a co za tym idzie „sezonowość” zysku do opodatkowania proponuje się zwolnić podmioty objęte Nowym Systemem Wsparcia z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego (US) zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (tzw. CIT) co pozwoli zachować płynność finansową przez te spółki" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W projekcie zaproponowano również zwolnienie podmiotów objętych nowym systemem wsparcia z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (tzw. CIT), a uregulowanie należnego podatku realizowane będzie przez podmioty zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem do końca 3. miesiąca następnego roku.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Marek Wesoły, sekretarz stanu w resorcie aktywów państwowych.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt miały zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Jednak rząd jeszcze urzędujący nie ma już większości, więc ta decyzja przejdzie na kolejny już rząd. Niemniej jak czytamy w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad przygotowywaniem aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z elementów podpisanej w dniu 25 maja 2021 r. umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Węgiel
Zgoda rządu na wydzielenie węgla z grup energetycznych