Związkowcy domagają, aby pracownicy spółki JSW Szkolenie i Górnictwo otrzymywali wynagrodzenie takie samo jak w innych spółkach grupy. Zdaniem działaczy ZZ „Sierpień 80” nie ma żadnego powodu, aby pracownikom tej spółki płacić mniejsze wynagrodzenie niż w innych podmiotach. 

ZZ „Sierpień 80” krytykuje zatrudnianie pracowników spółki JSW SiG w kopalniach JSW. „Przypominamy, że 30 maja 2023 r. zarząd JSW SiG pisemnie odpowiedział ZZ „Sierpień 80” na zarzuty i domniemania dotyczące zasad alokacji pracowników. Po pierwsze proces dobrowolnego przejścia pracownika JSW SiG do pracy w zakładach JSW odbywa się na podstawie powszechnie znanego porozumienia, zawartego w dniu 11 maja 2017 roku, pomiędzy JSW, a JSW SiG" - podkreśla zarząd.

Czytaj więcej

JSW nie podzieli się zyskiem. Przeszkodą pożyczka w PFR

Jak przekonuje, zgodnie z zawartym porozumieniem JSW SiG nie blokuje możliwości rozwiązania umowy o pracę pracownikom zainteresowanym przejściem do JSW i nie wpływa na autonomiczne decyzje pracowników w tym obszarze. "Ponadto, zgodnie z porozumieniem, to przyszły pracodawca co roku (cyklicznie od 2017 r.) określa ilość osób, o określonych kwalifikacjach, które zgodnie z aktualnymi potrzebami zostaną zatrudnione w kopalniach JSW. Od początku alokacji do dziś 5 530 pracowników JSW SiG przeszło lub w najbliższych dniach przejdzie do pracy w kopalniach JSW” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Pat trwa, a szasnę na jego rozwiązanie może przynieść środowe spotkanie. "Zarząd Spółki JSW Szklenie i Górnictwo zaprosił protestujących na rozmowy w środę 21 czerwca na godzinę 13.00" – informuje nas biuro prasowe JSW.