W komunikacie czytamy, że spółka należąca do Grupy Rafako i Siemens, mają wspólnie dążyć do wypracowania ofert handlowych, jak również promować ich rozwiązania techniczne, w celu pozyskania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe.

W liście doprecyzowano, że jeśli Rafako lub Siemens uzyska zamówienie na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, to będzie korzystać ze wsparcia drugiej strony sygnatariusza listu intencyjnego. Będzie on wówczas pełnić funkcję podwykonawcy na zasadzie wyłączności.

Współpraca ma dotyczyć terytorium Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny.

Spółki chcą w ten sposób skomercjalizować wiedzę i doświadczenie zgromadzone podczas programu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „200+”. Miał on na celu poprawę efektywności i wdrożenie technologii, wspierających modernizację popularnych w tej części Europy bloków węglowych o mocy 200 MW. W grę wchodzi m.in. zamiana paliwa węglowego na gazowe w funkcjonującym obecnie bloku węglowym.