Porozumienie przewiduje średnio 1,5 tys. zł jednorazowej rekompensaty za pracę w weekendy oraz wzrost średniego wynagrodzenia w Polskiej Grupie Górniczej do kwoty 8200 zł brutto.

PGG podkreśla, że zawarte porozumienie zapewnia niezakłóconą pracę kopalń i dostawy paliwa węglowego do elektrowni, ciepłowni i gospodarstw domowych.

W porozumieniu zapisano, że jednorazowe rekompensaty dla pracowników spółka przeznaczy ponad 56,8 mln zł, co wraz z narzutami podatkowymi składa się na kwotę 69,3 mln zł. Ustalono, że świadczenie będzie wypłacone 1 marca tego roku. Kwota rekompensaty będzie zależała od charakteru zatrudnienia.

Czytaj więcej

PGNiG obniża ceny gazu dla biznesu o 25 proc.

Elementem porozumienia jest zwiększenie wysokości średniego wynagrodzenia w spółce do 8200 zł brutto, wobec ok. 7,9 tys. zł obecnie, z datą końca ubiegłego roku.

Podpisanie porozumienia zakończyło trwający od 14 grudnia 2021 r. spór zbiorowy w PGG. W czasie jego trwania związkowcy dwukrotnie blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni. Kolejną, tym razem bezterminową blokadę, zapowiadano w razie braku porozumienia na 17 stycznia. W kopalniach odbyło się także referendum strajkowe, w którym wzięło udział blisko 58 proc. pracowników spółki, z których 98,65 proc. opowiedziało się za strajkiem.