Tekst porozumienia klimatycznego będzie wzywał do zakończenia stosowania węgla i innych paliw kopalnych, ale będzie miał bardziej ogólny charakter. Jednak samo zobowiązanie o wycofaniu się przez świat z węgla będzie odczytywane jako przełomowy moment. Projekt porozumienia, który został opublikowany w piątek rano miał wzywać strony porozumienia, aby te przedstawiły swoje plany redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poprzednia wersja porozumienia wzywała strony do "przyspieszenia wycofywania się węgla i subsydiów do paliw kopalnych". Obecna propozycja mówi o wezwaniu do przyspieszenia wycofywania się z energetyki węglowej, która uniemożliwia obniżenie emisji. Porozumienie ma także zawierać wezwanie do zaprzestania stosowania nieefektywnych dotacji dla paliw kopalnych.

W projekcie porozumienia użyto sformułowania „unabated coal”. Pod tym pojęciem kryje się rodzaj energetyki węglowej, której przy spalaniu nie towarzyszą technologie wychwytania CO2. W projekcie porozumienia znalazł się zapis mówiący o zobowiązaniach dotyczących przedstawienia planów redukcji emisji, a więc wkładów własnych stron porozumienia, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wieczorem może pojawić się nowa wersja porozumienia.

Spotkanie ONZ jest postrzegane jest jako kluczowe dla ograniczenia skutków globalnego ocieplenia.