Orlen obniży wartość majątku petrochemicznego o 10,2 mld zł

To prawdopodobnie najwyższe w historii koncernu jednorazowe przeszacowanie wartości posiadanych aktywów. Powodem są niskie marże sprzedażowe produktów petrochemicznych i ogromne koszty sztandarowej inwestycji, Olefiny III.

Publikacja: 28.03.2024 09:05

Orlen obniży wartość majątku petrochemicznego o 10,2 mld zł

Foto: Orlen

Orlen przeprowadził testy na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej w biznesie petrochemicznym. W rezultacie tych działań przewiduje przeszacowanie wartości posiadanych aktywów trwałych i środków trwałych w łącznej wysokości 10,2 mld zł. To jednorazowe zdarzenie księgowe będzie miało ogromny ujemny wpływ na wyniki operacyjne powiększone o amortyzację EBITDA za 2023 r. zarówno w odniesieniu do grupy, jak i spółki matki.

Orlen tłumaczy, że utrata wartości aktywów jednego z sześciu jego kluczowych biznesów wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych, w tym przede wszystkim presji na marże sprzedażowe. „W ostatnim czasie obserwuje się pogłębiony negatywny wpływ czynników geopolitycznych na efektywność biznesu petrochemicznego. Ponadto koncern przewiduje, iż obniżona marżowość segmentu petrochemicznego może utrzymać się również w długim okresie” - twierdzi spółka w komunikacie giełdowym.

O ogromnym przeszacowaniu majątku Orlenu zdecydowały również wysokie koszty inwestycji w Olefiny III, sztandarowy projekt grupy realizowany w Płocku kosztem około 25 mld zł. Przypomnijmy, że jeszcze w czerwcu ubiegłego roku jego wartość szacowano na 13,5 mld zł. Spółka wysokie koszty inwestycji tłumaczy wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym wysokimi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw i ograniczoną dostępnością firm wykonawczych.

Dodatkowo Orlen, przy okazji realizacji projektu Olefiny III, modernizuje i rozbuduje infrastrukturę w zakładzie produkcyjnym w Płocku pod przyszłe inwestycje, a także inne projekty rozwojowe powiązane z Olefinami III. Ich łączna wartość szacowana jest obecnie na około 10 mld zł, z czego blisko 8 mld zł dotyczy biznesu petrochemicznego i zostało uwzględnione w teście na utratę wartości.

Orlen zastrzega, że wartość podanych przeszacowań jest obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i może ulec zmianie. Co więcej trwają analizy dotyczące oceny wartości pozostałego majątku grupy. Ostateczne dane mają być ujęte w raportach rocznych, których publikacja jest zaplanowana na 25 kwietnia.

Z już opublikowanych danych za cztery kwartały ubiegłego roku, wynika, że grupa Orlen zanotowała 372,6 mld zł przychodów, 44,8 mld zł EBITDA LIFO (kluczowy wskaźnik finansowy w koncernie) oraz 27,6 mld zł zysku netto. Jeśli koncern dokona przeszacowań w podanych kwotach, jego ubiegłoroczne raportowane zyski mocno spadają w stosunku do podanych, co może mieć wpływ na wartość dywidendy, jaką w tym roku wypłaci.

Orlen przeprowadził testy na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej w biznesie petrochemicznym. W rezultacie tych działań przewiduje przeszacowanie wartości posiadanych aktywów trwałych i środków trwałych w łącznej wysokości 10,2 mld zł. To jednorazowe zdarzenie księgowe będzie miało ogromny ujemny wpływ na wyniki operacyjne powiększone o amortyzację EBITDA za 2023 r. zarówno w odniesieniu do grupy, jak i spółki matki.

Orlen tłumaczy, że utrata wartości aktywów jednego z sześciu jego kluczowych biznesów wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych, w tym przede wszystkim presji na marże sprzedażowe. „W ostatnim czasie obserwuje się pogłębiony negatywny wpływ czynników geopolitycznych na efektywność biznesu petrochemicznego. Ponadto koncern przewiduje, iż obniżona marżowość segmentu petrochemicznego może utrzymać się również w długim okresie” - twierdzi spółka w komunikacie giełdowym.

Surowce i Paliwa
Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy: Azoty chcą rosnąć szybciej niż rynek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium