Orlen z nowymi koncesjami na wydobycie ropy i gazu w Norwegii

PGNiG Upstream Norway uzyskało udziały w 12 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. w przypadku jednej z nich spółka z Grupy Orlen będzie mieć status operatora. PGNiG ma już udziały w ponad 100 koncesjach.

Publikacja: 17.01.2024 13:39

Powodem problemów Grupy Lotos jest zainstalowanie na norweskim złożu Yme wadliwej platformy wydobywc

Powodem problemów Grupy Lotos jest zainstalowanie na norweskim złożu Yme wadliwej platformy wydobywczej

Foto: Bloomberg

Norweskie Ministerstwo Energii poinformowało o przyznaniu nowych koncesji na wydobycie ropy i gazu w ramach programu Awards in Predefined Areas (APA) na już dojrzałych obszarach norweskiego szelfu kontynentalnego. Spośród 62 koncesji wydobywczych oferowanych w ramach APA 2023, 29 znajduje się na Morzu Północnym, 25 na Morzu Norweskim, a osiem na Morzu Barentsa. Udziały w tych koncesjach przypadły w sumie 24 firmom naftowym.

W ramach tej rundy, PGNiG Upstream Norway (PUN) uzyskało udziały w 12 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na jednej z nich spółka z Grupy Orlen będzie mieć status operatora. O 10 z nich spółka wnioskowała sama, a o dwie pozostałe wystąpił KUFPEC Norway, który następnie został przejęty przez PUN 5 stycznia 2024 r. Udziały zostały przyznane w ramach corocznej rundy koncesyjnej organizowanej przez norweskie Ministerstwo Energii. W wyniku jej rozstrzygnięcia, liczba koncesji PGNiG Upstream Norway wzrośnie do 104.

Czytaj więcej

NIK skontrolowała państwowe spółki i fundacje. Firmy z grup Orlenu, PZU i KGHM z problemami

„Wyniki ostatniej rundy koncesyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym potwierdzają silną pozycję Grupy Orlen na tamtejszym rynku. To największa liczba koncesji, jaką w ramach tej procedury zdobyło PGNiG Upstream Norway. Rozwój portfolio naszych norweskich aktywów ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów biznesowych koncernu, ale także z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Przyznane PUN koncesje znajdują się w pobliżu obszarów, na których spółka działa już teraz. „Ułatwi to i obniży koszt ewentualnego zagospodarowania tych koncesji, w przypadku stwierdzenia występowania tam zasobów węglowodorów” – przekazuje Orlen. Sześć spośród nowo uzyskanych koncesji znajduje się na Morzu Północnym, z czego trzy w sąsiedztwie obszaru Yggdrasil a dwie niedaleko złoża Fenris.

PUN wraz z partnerami koncesyjnymi prowadzi obecnie zagospodarowanie Fenris i Yggdrasil, których łączne zasoby wydobywalne przypadające na spółkę z Grupy Orlen to ok. 75 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 5 mld m sześc. gazu. Początek wydobycia zaplanowano na 2027 r.

Na Morzu Północnym znajdują się również dwie koncesje pozyskane przez PUN w wyniku akwizycji KUFPEC Norway. Nowe aktywa znajdują się w pobliżu eksploatowanego już przez Grupę Orlen obszaru Sleipner.

Pozostałe cztery koncesje położone są na Morzu Norweskim. W jednej z nich, PL1220, PUN został przyznany status operatora, co oznacza, że spółka będzie kierowała pracami związanymi z poszukiwaniem węglowodorów i ich ewentualną eksploatacją. Koncesja jest zlokalizowana w pobliżu produkującego już złoża Ormen Lange, w którym Spółka posiada udziały. Trzy kolejne koncesje zlokalizowane są w pobliżu obszaru Skarv, który stanowi centrum wydobywcze PUN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Norweskie Ministerstwo Energii poinformowało o przyznaniu nowych koncesji na wydobycie ropy i gazu w ramach programu Awards in Predefined Areas (APA) na już dojrzałych obszarach norweskiego szelfu kontynentalnego. Spośród 62 koncesji wydobywczych oferowanych w ramach APA 2023, 29 znajduje się na Morzu Północnym, 25 na Morzu Norweskim, a osiem na Morzu Barentsa. Udziały w tych koncesjach przypadły w sumie 24 firmom naftowym.

W ramach tej rundy, PGNiG Upstream Norway (PUN) uzyskało udziały w 12 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na jednej z nich spółka z Grupy Orlen będzie mieć status operatora. O 10 z nich spółka wnioskowała sama, a o dwie pozostałe wystąpił KUFPEC Norway, który następnie został przejęty przez PUN 5 stycznia 2024 r. Udziały zostały przyznane w ramach corocznej rundy koncesyjnej organizowanej przez norweskie Ministerstwo Energii. W wyniku jej rozstrzygnięcia, liczba koncesji PGNiG Upstream Norway wzrośnie do 104.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Surowce i Paliwa
Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy: Azoty chcą rosnąć szybciej niż rynek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium