Do końca tego roku powinno dojść do fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos – uważa Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, w specjalnym raporcie przygotowanym w związku z planowaną transakcją. – Uważamy, że połączenie tych dwóch spółek ma duży sens biznesowy i powinno generować synergię dla każdej z nich. W naszej ocenie konsolidacja jest dobrym pomysłem z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych, czyli strony rządowej, akcjonariuszy mniejszościowych obu spółek oraz samych spółek – pisze Prokopiuk.

Broker przewiduje dwa scenariusze przejęcia Lotosu przez Orlen: płatność gotówką za akcje lub przeprowadzenie zamiany walorów. W pierwszym z nich założono ogłoszenie przez płocki koncern wezwania na 66 proc. papierów firmy z Gdańska (w pierwszym kroku objąłby 33 proc. papierów bezpośrednio od Skarbu Państwa). Cena w wezwaniu szacowana jest na ok. 60 zł. Gdyby taka operacja miała dojść do skutku, Orlen musiałby wyłożyć na jej realizację ponad 11 mld zł.

Według Prokopiuka bardziej sensowny z punktu widzenia rządu jest jednak drugi ze scenariuszy. Orlen mógłby wyemitować akcje, które objąłby jedynie Skarb Państwa w zamian za walory Lotosu. Parytet wymiany na podstawie bieżących kursów akcji z dnia przygotowania raportu (4 marca) obliczył na 0,6 papieru Orlenu za każdą akcję Lotosu. W efekcie płocki koncern objąłby 53,2 proc. walorów firmy z Gdańska. Z kolei Skarb Państwa nabyłby ok. 59 mln nowych papierów Orlenu. Dziś ma ich 117,7 mln. Dają 27,5-proc. udział w kapitale i głosach. – Skarb Państwa osiągnąłby swój długoterminowy cel polegający na zwiększeniu udziału w PKN. Co więcej, w tym przypadku bilans PKN pozostałby wolny od długu i zachowałby zdolność do zainicjowania planowanego projektu elektrowni atomowej – pisze Prokopiuk.

W związku z oczekiwanym połączeniem radzi kupować akcje obu spółek. Gdański koncern wycenia na 84,3 zł, a płocki na 117 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji kosztowały mniej, bo odpowiednio: 59,28 zł oraz 95,76 zł. Zarówno obie firmy, jak i broker wydający rekomendację są kontrolowane przez Skarb Państwa (bezpośrednio lub pośrednio). Inni zapytani przez nas analitycy na razie nie przygotowali szczegółowych raportów na temat fuzji.