W kierownictwie grupy PKN Orlen jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni będzie dochodziło do istotnych zmian. To m.in. następstwo decyzji rady nadzorczej spółki, która postanowiła ogłosić konkurs na stanowiska członka zarządu ds. handlowych i członka zarządu ds. operacyjnych. Zgłoszenia w obu postępowaniach będą przyjmowane do 15 marca. Z kolei rozmowy kwalifikacyjne potrwają do 21 marca.

Obecnie zarząd Orlenu składa się z pięciu osób, w tym Józefa Węgreckiego, członka rady delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Od miesiąca na czele koncernu stoi Daniel Obajtek. Rada powołała go na prezesa bez konkursu. Swojej decyzji publicznie nie uzasadniła, podobnie jak odwołania trzech członków zarządu, z sześciu jeszcze niedawno urzędujących, w tym prezesa Wojciecha Jasińskiego i wiceprezesa Mirosława Kochalskiego. Po niedawnych zamianach w zarządzie czystki objęły wiele stanowisk kierowniczych, zarówno w spółce matce, jak i grupie.