Zgodnie z opublikowanym harmonogramem na 13 i 14 listopada zaplanowano aukcje dla instalacji - o mocy odpowiednio mniejszej i większej niż 1 MW - wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. Dla instalacji większych niż 1 MW przeznaczono wolumen 45 TWh o maksymalnej wartości ponad 24,7 mld zł i pod tym względem to największa z zaplanowanych aukcji.

15 listopada odbędzie się aukcja dla instalacji na biogaz rolniczy, w tym kogeneracyjnych, o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW.W kolejnych dniach, 16 i 17 listopada odbędą się aukcje dla hydroenergetyki, źródeł wykorzystujących biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy zarówno poniżej jak i powyżej 1 MW. Z kolei 21 i 22 listopada odbędą się ostatnie zaplanowane na ten rok aukcje, które przeznaczone będą dla fotowoltaiki i instalacji wiatrowych na lądzie, w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW. Wolumeny o wartości w tych aukcjach to odpowiednio: 11,25 i 21,75 TWh, oraz 3,83 i 6,23 mld zł.

Czytaj więcej

Słońce przysłania węgiel, ale rząd za wszelką cenę broni Turowa

Jak przypomniał URE w komunikacie, aukcje w 2023 r. będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji nowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji.