PGE podkreśla, że gwarantuje to dodatkowe przychody dla spółki za pozostawanie obu elektrowni w gotowości do wytwarzania energii oraz dostarczania jej w okresach, gdy rezerwa w systemie jest niewielka. W ramach obowiązującego w Polsce mechanizmu rynku mocy zawierane są kontrakty na rok, pięć i piętnaście lat. Dodatkowo, jeśli jednostki wytwórcze spełniają standardy emisyjne, wieloletnie umowy mogą zostać wydłużone o dodatkowe dwa lata (tzw. green bonus). Kontrakty piętnastoletnie mogą być zawierane jedynie przez nowe elektrownie, natomiast umowy pięcioletnie przez obiekty zmodernizowane. Z tego drugiego mechanizmu skorzystały elektrownie wodne PGE.

Elektrownia Dębe uzyskała kontrakt podczas aukcji w 2019 r. Obowiązywać on ma przez siedem lat (wykorzystując green bonus) od 2024 r. Dwa lata później podobną umowę spółka zawarła dla Elektrowni Raduszec Stary na lata 2026 – 2032.

- Wygrana aukcji nie gwarantowała jednak, że kontrakty będą realizowane. Aby tak się stało, jednostki wytwórcze musiały spełnić dwa tzw. Kamienie Milowe. Pierwszy z nich tj. Finansowy Kamień Milowy, polega na potwierdzeniu operatorowi, że zawarto umowy z wykonawcami i poniesiono określone wydatki na modernizację obiektu – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Kamienie Milowe z dużym wyprzedzeniem

Kolejnym krokiem jest realizacja tzw. Operacyjnego Kamienia Milowego. W tym celu PSE weryfikuje poziom zaawansowania przeprowadzonych prac modernizacyjnych oceniając, czy elektrownia będzie w stanie na czas dostarczyć określoną w kontrakcie ilość mocy do systemu elektroenergetycznego. W przypadku elektrowni wodnych PGE, Operacyjne Kamienie Milowe uzyskano wcześniej. Elektrownia Dębe osiągnęła je ponad półtora roku, a Elektrownia Raduszec Stary nawet trzy lata przed terminem.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.