Będzie więcej prądu ze słońca i wiatru pod państwowym szyldem

Polska Grupa Energetyczna i Tauron zwiększają swój potencjał w odnawialnych źródłach energii. Pierwsza z firm zakończyła akwizycje trzech farm wiatrowych, druga buduje największą farmę fotowoltiaczną w Polsce. OZE, po zakończeniu procesu wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, ma stanowić podstawę wytwarzania energetyki polskiej.

Publikacja: 14.07.2022 13:01

Będzie więcej prądu ze słońca i wiatru pod państwowym szyldem

Foto: Adobe Stock

PGE stawia w pierwszej kolejności na wiatr

Spółka zakończyła akwizycję trzech kolejnych elektrowni w województwach kujawsko-pomorskim, łódzki i wielkopolskim. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych PGE wzrosła o 12 proc. do ponad 772 MW. Dzięki planowanej nowelizacji tzw. ustawy odległościowej PGE zakłada szybkie uruchomienie kolejnych projektów o łącznej mocy ok 150 MW.

Czytaj więcej

Sondaż: Polacy nie boją się wiatraków na lądzie

Do końca obecnej dekady spółka będzie mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych. - Wiatr jest źródłem niestabilnym, ale ogólnie dostępnym. Jego znaczenie będzie rosło dzięki coraz efektywniejszym technologiom wytwarzania. W obliczu wojny na Ukrainie i konieczności uniezależniania się od importu węglowodorów z Rosji, na inwestycje w źródła odnawialne musimy patrzeć również jako na element budowania niezależności energetycznej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach akwizycji Grupa PGE kupiła łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh, pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina.

Wszystkie nabyte farmy posiadają długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny do 2030 r. Dodatkowo farmy będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, odpowiednio do 2027 r. (FW Ścieki) i 2030 r. (FW Radzyn i FW Jóźwin). - Bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Należąca do PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 415,48 MW.

Czytaj więcej

Rekordowy prąd z wiatru w UE. Przybywa też gazu w magazynach

Tauron stawia na słońce

Spółka ta rozpoczyna budowę największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce. Zacznie ona działać w drugiej połowie przyszłego roku. Na teren przyszłej farmy fotowoltaicznej Taurona w Mysłowicach rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem gruntu. Elektrownia o łącznej mocy 100 MW powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

Budowę elektrowni słonecznej zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. –Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. będzie możliwe właśnie dzięki takim inwestycjom. Już za trzy lata planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy już w połowie przyszłego roku – mówi Paweł Szczeszek prezes spółki.

Czytaj więcej

Miliardy z KPO na zieloną produkcję prądu. Spółki mają projekty

Rozpoczęte 14 lipca br. prace budowlane zakładają zainstalowanie 94 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Na jej realizację spółka otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z końcem grudnia 2020 r. Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.

W połowie stycznia tego roku Tauron oddał też do użytku elektrownię fotowoltaiczną Choszczno II, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.

Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW. Koncern chce w energetyce wiatrowej podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 roku Grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych – do 2025 roku zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW.

Czytaj więcej

Będzie więcej rządowych pieniędzy na „Mój prąd”

PGE stawia w pierwszej kolejności na wiatr

Spółka zakończyła akwizycję trzech kolejnych elektrowni w województwach kujawsko-pomorskim, łódzki i wielkopolskim. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych PGE wzrosła o 12 proc. do ponad 772 MW. Dzięki planowanej nowelizacji tzw. ustawy odległościowej PGE zakłada szybkie uruchomienie kolejnych projektów o łącznej mocy ok 150 MW.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy