PGE i Ørsted notyfikowały indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów została ona przekazana do Komisji Europejskiej. Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji. – Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energii w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli nam na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE spodziewa się finalnej decyzji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Decyzja KE nie kończy jednak procesu ustalania ostatecznej ceny kontraktu różnicowego. – Potem nastąpi jeszcze weryfikacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zdecyduje o ostatecznym poziomie wsparcia dla każdego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. – dodaje Søren Westergaard Jensen, dyrektor Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted oraz p.o. dyrektora zarządzającego obszaru offshore w Ørsted Polska.

W kwietniu 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał realizowanym wspólnie przez PGE i Ørsted obu etapom Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - wsparcie w kontrakcie różnicowym (CfD), wskazując w decyzjach maksymalną cenę wsparcia 319,6 zł/MWh. Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - są realizowane w tzw. pierwszej fazie systemu wsparcia – zakładającej przyznanie wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE.

PGE i Ørsted w październiku 2021 r. przekazały dokumentację dotyczącą indywidualnej notyfikacji do URE, skąd następnie trafiła ona do UOKiK. Na początku lutego 2022 r., dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 r. W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę.