Na dwóch z obszarów dedykowanych, PGE wnioski złożyła razem z Eneą. Podobnie jak poprzednie projekty, także i nowe noszą nazwę Baltica. Z tyle nie pozostaje także PKN Orlen.

Największa spółka elektroenergetyczna w kraju złożyła 26 stycznia kolejne trzy wnioski o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp dla nowo uwolnionych obszarów dotyczą obszarów o numeracji 60.E.4, 44.E.1 oraz 14.E.1. Na dwa z tych obszarów, tj. 14.E.1 oraz 60.E.4 PGE złożyła wniosek wspólnie z Eneą w ramach spółek powołanych w listopadzie 2021 r. Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp – PSZW.

Łącznie PGE złożyła wnioski na pięć spośród sześciu dostępnych obszarów. Szósty z dostępnych obszarów (53.E.1) nie jest w kręgu zainteresowania PGE, z tego względu wniosek nie został złożony. PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW. Długoterminową strategią rozwoju Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

Inne koncerny także złożyły wnioski o pozwolenia lokalizacyjne. PKN Orlen złożył wnioski dotyczące pięciu obszarów. Spółki celowe dedykowane konkretnemu obszarowi noszą nazwy Neptun. – Złożyliśmy wnioski o pozyskanie kolejnych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Otwarcie procedury dotyczącej nowych pozwoleń lokalizacyjnych to bardzo dobra wiadomość dla całego sektora. Chcemy w pełni wykorzystać możliwości i efekt skali w morskiej energetyce wiatrowej Złożyliśmy wnioski o pozyskanie kolejnych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku.Otwarcie procedury dotyczącej nowych pozwoleń lokalizacyjnych to bardzo dobra wiadomość dla całego sektora. Chcemy w pełni wykorzystać możliwości i efekt skali w morskiej energetyce wiatrowej – mówił 24 stycznia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.