W I kwartale wyniki operacyjne okazały się rok do roku słabsze z powodu niższych średnich notowań miedzi. Za to dzięki różnicom kursowym mocno poprawił się wynik netto.

Utrzymanie produkcji i sprzedaży przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy oraz dyscyplina kosztów – to priorytety KGHM na najbliższe miesiące. Na wideokonferencji menedżerowie powtórzyli, że firma działa zgodnie ze strategią dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych, na które nikt nie ma wpływu.
Wiceprezes Paweł Gruza zapewnił, że popyt na wyroby grupy jest stabilny, chętnych na miedź w katodach i walcówkę nie brakuje, a punktowe turbulencje ze zbytem – wynikające np. z zamknięcia przemysłu we Włoszech – są rekompesowane sprzedażą w inne rejony. Menedżer mówił też o wzroście popytu na miedź w koncentracie (służy do wyrobu miedzi w katodach w hutach).
Firma na razie nie planuje korekty założeń produkcji i sprzedaży ani nakładów inwestycyjnych, ale monitoruje sytuację.

Pod wpływem kursów

W I kwartale br. Grupa KGHM wypracowała 692 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (3,46 zł na papier), o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Kluczowy wpływ na skokowy wzrost miały korzystne różnice kursowe. Zarząd zazwyczaj odsyła do – jako bardziej miarodajnego – skorygowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja, z pominięciem wpływu rezerw). W I kwartale zysk ten skurczył się w grupie o 22 proc., do 1,13 mld zł.
Na niekorzyść zadziałały niższe rok do roku notowania głównego produktu grupy, miedzi. W I kwartale br. średni kurs czerwonego metalu wyniósł 5,64 tys. USD za tonę, o ponad 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Pomogły nieco wyższe o prawie 9 proc., notowania srebra – za uncję trojańską płacono średnio 16,9 USD. Wsparciem był też kurs amerykańskiej waluty – za dolara płacono średnio 3,92 zł, o ponad 3 proc. więcej rok do roku.
Niższe notowania miedzi przełożyły się na niższe ceny sprzedaży, ale także niekorzystną zmianę wyceny zapasów. Największy udział w skorygowanym wyniku EBITDA miała spółka matka, to 900 mln zł, o prawie 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk KGHM International skurczył się o 69 proc., do równowartości 52 mln zł. Zysk kopalni Sierra Gorda (licząc dla 55 proc. udziałów KGHM w joint venture) skurczył się o 52 proc., do 104 mln zł.

Sprzedaż miedzi płaska

Pod względem sprzedaży w ujęciu ilościowym kwartał wypadł dobrze. Sprzedaż miedzi w spółce matce zmniejszyła się o ponad 2 proc., do 132 tys. ton, a srebra wzrosła o ponad 6 proc., do 345 ton.
Kopalnie KGHM International sprzedały 18 tys. ton miedzi, tyle samo co rok wcześniej. Sprzedaż metali szlachetnych wzrosła o 23 proc., do 21,2 tys. uncji trojańskich. Sierra Gorda sprzedała 14,9 tys. ton miedzi, o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu zmniejszyła się o 23 proc., do 2,6 mln funtów – z uwagi na niższą zawartość tego metalu w rudzie.
Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.
""

energia.rp.pl