Działania Grupy to początek prac mających na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających do roku 2050 na osiągnięcie celu tzw. neutralności klimatycznej w dużych zakładach przemysłowych. Produkcja stali, produktów chemicznych czy surowców takich jak kluczowa dla nowych technologii miedź, opiera się dziś na wysokoemisyjnych procesach, które trzeba będzie czymś zastąpić (kluczowe jest tu słowo “czymś”, ponieważ wiele z takich rozwiązań jeszcze nie istnieje, albo dostępne są jedynie ich pilotaże). Budzi to oczywiście liczne kontrowersje, bo dziś, w niektórych sektorach trudno to sobie wyobrazić (np. zastąpienie w przemyśle ciężkim węgla koksującego – wodorem), a transformacja technologiczna rodzi obawy związane z rentownością kapitałową przedsiębiorstw.

Właśnie wypracowaniem balansu pomiędzy ambicjami klimatycznymi UE a koniecznością zachowania konkurencyjności firm zajmowała się Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Przemysłu Energochłonnego. Jej trzy diagnozy to początek dyskusji, która ma znaleźć optymalną drogę do neutralności klimatycznej Wspólnoty do 2050 r.

  • Pierwszą jest tworzenie rynków dla naturalnych dla klimatu produktów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Część polskich firm, np. KGHM, aktywnie pracuje nad swoim wkładem w gospodarkę cyrkularną choćby poprzez recykling miedzi.
  • Drugą diagnozą jest przejście na neutralne dla klimatu źródła energii. Wbrew pozorom to pojęcie dużo szersze niż inwestycje w OZE. Kluczową rolę będzie tu także pełniło zwiększanie efektywności energetycznej firm/procesów produkcyjnych.
  • Trzecią jest stworzenie instytucji, które monitorowałoby tempo transformacji przemysłu w kierunku niskoemisyjnym.

Na razie wszystkie postulaty Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Przemysłu Energochłonnego są dość ogólne, ale pokazują kierunek transformacji całych branż budujących polską gospodarkę. Bardziej szczegółowe zalecenia Komisja Europejska przedstawi państwom członkowskim, Radzie ds. Konkurencyjności UE oraz Parlamentowi Europejskiemu na początku przyszłego roku. Od tego momentu walka o konkretne rozwiązania technologiczne dla przemysłu rozpocznie się na dobre. Na szczęście spora część polskich gigantów (KGHM, Orlen) bacznie monitoruje sytuację poprzez europejskie stowarzyszenia branżowe.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.