Polski przemysł stoi obecnie przed wielkimi wyzwaniami modernizacyjnymi, które będą wymagać dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Chodzi o zaostrzającą się politykę klimatyczną Unii Europejskiej, do której trzeba będzie się dostosować, jeśli posiada się zakłady na Starym Kontynencie, bądź uciec przed nią poza jego granice.

Na razie perspektywa osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest jeszcze daleka (to stan, w którym emisje gazów cieplarnianych bilansują się z ich naturalnym bądź technologicznym pochłanianiem). Jednak z drugiej strony ambicje klimatyczne Unii Europejskiej wciąż rosną, a transformacja modeli biznesowych musi mieć miejsce już dziś. Rodzi to oczywiście konieczność wdrażania tego procesu w taki sposób by przedsiębiorstwa były nadal rentowne. Istnieje jednak metoda godząca wdrażanie radykalnych rozwiązań proklimatycznych rekomendowanych przez Komisję Europejską przy jednoczesnej poprawie sytuacji finansowej firmy – to efektywność energetyczna.

""

Smokestacks and cooling towers emit smoke and water vapor at the RWE AG owned coal-fired power station Niederaussem near Bergheim, Germany, Bloomberg

energia.rp.pl

Duży nacisk na efektywność energetyczną stawiała już „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, a więc unijny pakiet legislacyjny, który przedstawiał nową wizję gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. Racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów energetycznych, a więc de facto oszczędzanie energii, staje się jeszcze ważniejsze w momencie położenia przez Komisję Europejską nacisku legislacyjnego na transformację przemysłu w kierunku osiągnięcia przez ten sektor neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kwestia poprawy efektywności energetycznej jest szczególnie istotna dla największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce, takich jak KGHM. To światowy potentat w produkcji miedzi i srebra. Surowcowy charakter kombinatu, który żyje z wydobycia metali, definiuje jego energochłonny charakter. Na razie głównym zmartwieniem firmy jest odbiór energii w atrakcyjnej cenie, co mimo wzrostu cen CO2 i krajowej energetyki węglowej jest możliwe m.in. dzięki mechanizmom redukcji wzrostu cen energii elektrycznej wdrożonym w br. przez polski rząd. KGHM inwestuje też w perspektywiczną fotowotaikę. Jednak założenia nowej Komisji Europejskiej dążącej do przebudowania branży przemysłowej w krajach członkowskich w kierunku neutralności klimatycznej zmienia tę optykę. Perspektywa bardzo restrykcyjnego ograniczenie emisyjności funkcjonowania całego KGHM powoduje, że efektywność energetyczna staje się dla tej spółki jeszcze ważniejsza niż to było do tej pory.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

To właśnie dlatego nowe inwestycje miedziowego giganta, takie jak nowy piec wychylno-topielno-rafinacyjny do przetopu złomów miedziowych w HM Legnica (uruchomiony w tym roku) jest zbudowany w nowej technologii, która powoduje, że wykorzystuje on dużo mniejszą ilość energii niż dwa tradycyjne piece anodowe.

Innym świeżym przykładem jest wymiana klasycznych silników w ciągu produkcyjnym KGHM na ich energooszczędne odpowiedniki. Spowodowało to poprawę sprawności napędów od 2,5 do 8,6 %. To rzecz niebagatelna ponieważ firma jest zmuszona kopać coraz głębiej w poszukiwaniu metali co np. wydłuża taśmociągi transportujące urobek górniczy na powierzchnię.

To oczywiście jedynie przykłady z ostatniego roku, a sięgając mocniej w przeszłość można zauważyć, że walka o efektywność energetyczną przedsiębiorstwa trwa od lat – od relatywnie prostej wymiany pomp na bardziej wydajne po wprowadzenie certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodną ze standardem ISO 50001.

W tym kontekście istotna wydaje się również informacja z czerwca br. dotycząca tego, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął transzę 10-letnich obligacji KGHM o wartości 400 mln zł, w ramach pierwszej emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na program rozwijania efektywności energetycznej.

Należy mieć nadzieję, że przygotują jednego z największych producentów miedzi i srebra na wyzwania przyszłości.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.