W czerwcowym spotkaniu wzięło udział około 20 tys. liderów biznesu z ponad 180 krajów. Nie zabrakło również przywódców politycznych takich jak kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz urzędników wysokiego szczebla, w tym Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guteressa.

Globalna platforma ONZ ds. zrównoważonego rozwoju

Szczyt miał wyjątkowy charakter z powodu 20. rocznicy powstania Global Compact – nieformalnej platformy ONZ mającej zachęcać przedsiębiorstwa na całym świecie do przyjęcia polityki odpowiedzialnej społecznie, opartej o zrównoważony rozwój. Tę ideę doskonale odzwierciedla tegoroczne hasło wydarzenia: „Recover Better, Recover Stronger, Recover Together” (odzyskuj lepiej, odzyskuj mocniej, odzyskujmy wspólnie – przyp. red.). Chodzi o zainspirowanie liderów biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i rządów do szerokiej kooperacji, która przełoży się na język konkretów. Definiuje go dziesięć zasad Global Compact stanowiących wytyczne w zakresie praw człowieka, kultury pracy, środowiska i zapobieganiu korupcji. Obejmują one m.in. zakaz pracy dzieci, zakaz dyskryminowania pracowników, gwarancje dotyczące przestrzegania układów zbiorowych czy wdrażanie technologii przyjaznych środowisku.

""

W modelu docelowym nie więcej niż 10 proc. odpadów może trafić na składowiska w UE. Fot./Shutterstock

energia.rp.pl

COVID-19 nie przekreśla idei zrównoważonego rozwoju

Tegoroczna edycja Global Compact odbyła się mimo globalnej pandemii wywołanej przez COVID-19. Z tego względu sesje tematyczne odbywały się online. Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim wydźwięk wydarzenia. Uczestniczący w nim liderzy podkreślili, że zrównoważony rozwój stanowiący fundament walki ze zmianami klimatu powinien być priorytetem mimo problemów ekonomicznych wywołanych przez koronawirusa.

""

Smokestacks and cooling towers emit smoke and water vapor/Bloomberg

energia.rp.pl

„Chociaż pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy globalny kryzys, nie zapominajmy, że zmiany klimatu i rosnące nierówności w dalszym ciągu wstrząsają fundamentami biznesu i ludzkości. Teraz bardziej niż kiedykolwiek biznes powinien odgrywać kluczową rolę w transformacji społecznej ”- powiedziała Sanda Ojiambo z Kenii, która została dyrektorem wykonawczym Global Compact.

Global Compact a Polska

Warto podkreślić, że promowane podczas Global Compact idee i stosunek liderów biznesu uczestniczących we wspomnianej platformie wymiany doświadczeń do strategii wychodzenia z kryzysu wywołanego COVID-19 są zbieżne z wizją Komisji Europejskiej. W tym kontekście bardzo mocno dotyczą Polski, która również coraz mocniej stawia na technologie przyjazne środowisku i recykling surowców, starając się uczynić z nich bodziec rozwojowy.

""

W 2021 w UE ma być zakazany handel plastikowymi sztućcami, kubkami, talerzykami, itp, ale w ich miejsce już dziś pojawiają się zamienniki z papieru czy drewna. Fot./AdobeStock

energia.rp.pl

Tę synergię zauważyło Ministerstwo Klimatu, które nas początku czerwca br. podpisało z polskim przedstawicielstwem Global Compact porozumienie o współpracy określające zakres kooperacji m.in. w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej.