Młodzi dyskutowali m.in. o sprawiedliwej transformacji, ochronie Puszczy Białowieskiej, czy też powstrzymywaniu zmian klimatycznych. Odbyły się również warsztaty związane z eko-designem, eko-sztuką jak również eko-dziennikarstwem.

""

Uczestnicy sesji otwierającej LCOY Poland w Katowicach

energia.rp.pl

Nie zabrakło też rozmów o przyszłości ruchu skupionego wokół Młodzieżowych Strajków Klimatycznych. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na potrzebę nie tylko większej aktywizacji społecznej młodego pokolenia Polaków, ale również szerokiego i wspólnego zaangażowania w sprawy związane z ochroną klimatu.

Konferencję rozpoczął w sobotę panel międzypokoleniowy „Różne perspektywy, jeden cel”, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali o walce ze skutkami zmian klimatu a także aktywizacji młodzieży.

Konferencja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, ul. Ligocka 103, 40-568, Katowice.

Patronem LCOY Poland była Rzeczpospolita i serwis energianews.pl

więcej informacji https://www.facebook.com/lcoypoland/