Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskali mieszkańcy gmin: Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica w województwie małopolskim. Projekt prowadzony był w trzech etapach, w ramach których powstało łącznie ponad 80 km gazociągów oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe. Pozwoliło to na podłączenie już ok. 700 nowych odbiorców, w tym tak dużych jak hotele i pensjonaty, co miało pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie.

Chciałbym pogratulować Polskiej Spółce Gazownictwa i samorządowcom doprowadzenia do zakończenia tej niezwykle ważnej inwestycji. Dobra współpraca na poziomie lokalnym jest kluczowa, zwłaszcza gdy inwestycja realizowana jest w tak wymagających warunkach terenowych – powiedział Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. – Rozbudowa sieci gazowej jest obecnie szczególnie ważna, gdyż stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem – dodał.

Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści: senator Jan Hamerski oraz posłowie: Anna Paluch i Patryk Wicher podkreślali jak ważne są tego rodzaju inwestycje dla spełniania celów dotyczących przejścia na paliwa niskoemisyjne, szczególnie na terenach, dla których duże znaczenie ma turystyka oraz lecznictwo uzdrowiskowe.

Polska Spółka Gazownictwa niedawno obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Od dekady realizujemy cel, jakim jest rozbudowa sieci gazowej na terenie całego kraju. Paliwo gazowe jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym i powinno być dostępne dla wszystkich, gdyż umożliwia poprawę jakości powietrza, pomaga tworzyć nowe miejsca pracy, a w obecnym okresie przejściowym nie ma dla niego alternatywy – stwierdził Marian Żołyniak, członek zarządu PSG ds. technicznych. – Dziękuję posłom i senatorom za zaangażowanie we wdrażanie zmian w prawie, które pomagają coraz szybciej realizować inwestycje w sieć gazową. Jednocześnie apeluję o dalsze dostosowywanie rozwiązań prawnych do współczesnych potrzeb – podkreślił.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 91 mln zł, z czego prawie 24 mln zł pochodzą z unijnego dofinansowania. To kolejna z licznych inwestycji, które zostały przeprowadzone w województwie małopolskim.

W ciągu ostatnich sześciu lat w Małopolsce udało się ukończyć inwestycje warte ponad 2,6 mld zł, dzięki czemu przyłączono do sieci 80 tys. nowych odbiorców i wybudowano 3 tys. km nowych gazociągów. Serdecznie dziękuję lokalnym samorządowcom, a także wykonawcom, bez których doświadczenia i zaangażowania nie udałoby się tak sprawnie zrealizować inwestycji przebiegającej w tak trudnym i wymagającym terenie – podsumował Paweł Firlej, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Materiał Promocyjny