CCGT Grudziądz, firma zależna do Energi, podpisała umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy elektrowni gazowo-parowej o mocy 563 MWe netto za szacunkową kwotę około 2 mld zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Siemens Energy Global, Siemens Energy oraz Mytilineos.

Planowana elektrownia ma być zaprojektowana i wykonana jako tzw. jednostka jednowałowa, czyli z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie w formule „pod klucz” obejmującej realizację wszystkich prac. Chodzi zwłaszcza o: wykonanie projektu, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych. Ustalony harmonogram przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w tym roku, a oddanie elektrowni do eksploatacji w 2025 r.

Czytaj więcej

Orlen ruszył z produkcją energii w oparciu o gaz z własnych złóż

Jednocześnie CCGT Grudziądz zawarło z Siemens Energy długoterminową umowę na świadczenie usług serwisowych nowej elektrowni. Termin jej obowiązywania określono na maksymalnie 20 lat od daty przekazania bloku gazowo-parkowego do eksploatacji.

Energa przypomina, że w grudniu 2021 r. koncern zawarł z operatorem sieci przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 518,37 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Łączne przewidywane przychody z tytułu tego kontraktu w okresie jego obowiązywania mogą wynieść co najmniej 3,52 mld zł.