Komisja przedstawiła dziś propozycje wspólnych europejskich działań w celu wyeliminowania przyczyn problemów na rynku gazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw po rozsądnych cenach na najbliższą zimę i dalszą przyszłość. Przywódcy będą omawiać przedstawione warianty działań na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson wskazała, że sytuacja na globalnych i europejskich rynkach energii jest bardzo niespokojna, szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Europa musi działać szybko, aby zapewnić dostawy energii na kolejną zimę oraz zmniejszyć obciążenie naszych obywateli i przedsiębiorstw wynikające z wysokich rachunków za energię. Przedstawione dziś propozycje to kolejny element naszych intensywnych działań w tym zakresie – powiedziała.

Czytaj więcej

Unia ma pomysł na szybsze uniezależnienie się od gazu z Rosji

Magazyny gazu

Komisja przedstawiła dziś wniosek prawodawczy zobowiązujący państwa członkowskie do zapewnienia, aby ich podziemne magazyny gazu były wypełnione w co najmniej 80 proc. do 1 listopada 2022 r., zaś w kolejnych latach – w 90 proc. Przewidziane są również pośrednie poziomy docelowe od lutego do października. Operatorzy magazynów powinni zgłaszać poziomy wypełnienia organom krajowym. Państwa członkowskie powinny co miesiąc monitorować poziomy wypełnienia i składać sprawozdania Komisji. Aby rozwiać obawy związane z utrzymującymi się wysokimi cenami energii, Komisja przyjęła również komunikat określający możliwości interwencji na rynku energetycznym na szczeblu europejskim.

Wspólne zakupy gazu

Partnerstwa UE z państwami trzecimi przewidujące wspólne zakupy gazu i wodoru mogą poprawić odporność i obniżyć ceny. Komisja jest gotowa utworzyć grupę zadaniową ds. wspólnych zakupów gazu na szczeblu UE. – Grupa zadaniowa, łącząc popyt, ułatwiłaby i usprawniła międzynarodowe kontakty UE z dostawcami w celu zapewnienia importu po korzystnych cenach przed kolejną zimą. Grupę zadaniową wspieraliby przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Sterującej. Wspólny zespół negocjacyjny pod przewodnictwem Komisji prowadziłby rozmowy z dostawcami gazu, a także przygotowałby grunt pod przyszłe partnerstwa energetyczne z kluczowymi dostawcami, wykraczające poza LNG i gaz – czytamy w stanowisku Komisji.

Zakupy LNG z USA

W tym kontekście prezydent USA, Joe Biden oraz kraje UE zgodzili się na wstępne porozumienie dotyczące sprowadzenia dodatkowo do 15 mld m sześc. gazu z USA do końca tego roku i 50 mld m sześc. rocznie do 2030 r. – Aby osiągnąć to, KE będzie pracować z krajami UE, aby rozbudować infrastrukturę do magazynowania gazu oraz podejmować korki dla zwiększenia efektywności. Nie będzie to konfliktować z celem neutralności klimatycznej. Będzie to wymagać dodatkowego czasu, ale musimy to zrobić. Będziemy nadbudowywać infrastrukturę gazową w kolejnych latach. Kryzys stanie się możliwością, aby przyspieszyć nasze cele klimatyczne. Eliminacja gazu rosyjskiego to dla Europy to duży wysiłek, ale należy go podjąć ze względów moralnych, ale i klimatycznych – powiedział Biden.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji, zapowiedziała, że dodatkowe 15 mld m sześc. surowca (LNG) z USA w tym roku pozwoli na zastąpienie LNG z Rosji, które teraz wpływa do europejskich gazoportów. – 50 mld m sześc. do 2030 r. LNG z USA tanowi 1/3 gazu, którego teraz UE sprowadza z Rosji – wyliczała.

PGNIG ma już kontrakty

W tym kontekście warto przypomnieć stanowisko polskiego PGNiG. Prezes spółki Paweł Majewski przypomniał na wczorajszej konferencji wynikowej, że łączny wolumen w portfelu zakupowym LNG od 2024 r., wyniesie ponad 12 mld m sześc. gazu po regazyfikacji z czego 9 mld to USA, pozostałe kierunki to Katar oraz inne jak z Afryka. PGNIG już w poprzednich lata podpisała umowy na dostawy LNG do polskiego gazoportu, który obecnie może odebrać ponad 6 mld m sześc.

Czytaj więcej

Biden: Odejście od gazu z Rosji będzie kosztować Europę, ale to moralnie słuszne