Dyrektor pionu finansowego Piotr Sudoł w Polskiej Grupie Energetycznej zdradził, że w najbliższej aukcji rynku mocy na 2026 r., wystawione będą cztery jednostki z segmentu ciepłownictwo: Czechnica, Gdynia, Bydgoszcz i Zgierz. Wcześniej spekulowano, że może to być także blok w Rybniku, ten jednak planowany jest oddania do eksploatacji na 2027 rok, dlatego też w tej najbliższej aukcji nie będzie zgłaszany.