KUB-Gas, spółka z 70-proc. udziałem Kulczyk Oil Ventures pozyskała koncesję poszukiwawczą o nazwie Północne Makiejewskoje, znajdującą się w pobliżu miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie. Przyznano ją na pięć lat.

Obszar objęty koncesją przylega do już posiadanych przez KUB-Gas terenów objętych koncesjami Makiejewskoje i Olgowskoje.

Zarząd KOV liczy, że prowadzone na obszarze Północne Makiejewskoje poszukiwania pozwolą na odkrycie złóż gazu ziemnego i kondensatu. W połowie tego roku ukraińska spółka chce rozpocząć badania sejsmiczne 2D.

Z kolei pierwszych odwiertów można spodziewać się pod koniec 2011 r. lub na początku 2012 r., w zależności od wyników programu badań sejsmicznych.

Przyznanie koncesji Północne Makiejewskoje zwiększa stan posiadania KUB-Gas do pięciu koncesji, a łączny obszar nimi objęty wzrasta o ponad 110 proc., do 36,3 tys. hektarów. KOV to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania i wydobycie ropy i gazu. Realizuje projekty obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie.