Puławskie azoty podpisały list intencyjny z Polską Grupą Energetyczną pod koniec maja. PGE zastąpiła w tym projekcie Vattenfall, który wycofuje się z Polski.

"Projekt Elektrownia Puławy" zakłada budowę i eksploatację elektrowni lub elektrociepłowni o mocy około 840 MW. Zakład ten jako paliwo wykorzysta gaz ziemny. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 3 mld zł. Będzie ono realizowane przez istniejącą już spółkę celową – Melamina III.

Elektrownia Puławy ma dostarczać prąd do krajowej sieci energetycznej. Jednocześnie część wytworzonej przez nią energii wytworzonej popłynie przyłączem bezpośrednim do Zakładów Azotowych Puławy. Moc przyłącza bezpośredniego to 200 MW.

Elektrownia Puławy dodatkowo może stać się źródłem dostaw ciepła, w szczególności do nowych i modernizowanych instalacji Zakładów Azotowych Puławy, w ilości i cenie biznesowo uzasadnionej, to jest gdy warunki te będą korzystniejsze niż dla obecnej elektrociepłowni Puław.