Chodzi o kwotę 11 mln zł, którą PGNiG przekazałby jej obejmując 110 tys. udziałów. Zarząd gazowej firmy motywuje projekt uchwały w tej sprawie tym, że podwyższenie kapitału zakładowego jest spółce niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań oraz spowoduje wzrost dotychczasowego poziomu działalności gospodarczej PGNiG Energia S.A. w obszarze obrotu energią elektryczną. Pieniądze posłużą do zabezpieczenia transakcji tradingowych.

Poza tym akcjonariusze podejmę decyzję o tym, czy PGNiG może rozwiązać umowę leasingową z Gaz Systemem, w ramach której od 2005 r. przekazywał operatorowi majątek sieciowy.