W skład tych grup wchodzą miejskie przedsiębiorstwa i obiekty użyteczności publicznej, w tym szkoły i szpitale.

W poznańskim postępowaniu wpłynęło w sumie pięć ofert. Najkorzystniejsza, przedstawiona przez spółkę PGE Obrót, wyniosła 119 mln zł za okres 2 lat. Umowę na dostawę energii podpisano 5 grudnia w Poznaniu.

Drugi przetarg zorganizowany był w Olsztynie. Do przetargu stanęły trzy podmioty: Energia Obrót, PKP Energetyka oraz PGE Obrót. Ta ostatnia firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Za energię na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych, zasilania urządzeń technologicznych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej Olsztyn zapłaci 12,8 mln zł.

- Dla PGE zwycięstwo w dwóch tak spektakularnych przetargach jest najlepszym potwierdzeniem przewagi konkurencyjnej jaką posiadamy – komentuje Paweł Prządka, członek zarządu PGE Obrót.