W Turowie 11 grudnia o godz. 19:15  wyłączono do remontu awaryjnego blok nr 3 o mocy 235 MW. Bezpośrednią przyczyną wyłączenia było awaryjne wyłączenie kotła przez zabezpieczenia kontrolujące parametry złoża fluidalnego. Prawdopodobnie przyczyną zakłócenia było powstanie spieków w układzie nawrotu złoża. Wymagane jest wejście do komory paleniskowej dla przeprowadzenia oględzin i usunięcia spieków. Włączenie bloku do sieci planowane jest 16 grudnia.

- Remonty awaryjne są wpisane w energetykę i na pewno nie stanowią zagrożenie dla pracy całego systemu energetycznego i dostaw energii – mówi Łukasz Witkowski, rzecznik PGE.

W Oddziale w Oddziale ZEDO (Dolna Odra) wczoraj o godz. 9:55.  z powodu usterki technicznej wyłączono blok o mocy 205 MW. Usterka była spowodowana wyciekiem wodoru z generatora.

- Odstawienie bloku nie przynosi więc strat wynikających z niedotrzymania kontraktu – zapewnia Witkowski.

Z uwagi na potrzebę wyłączenia obracarki turbiny (konieczność zatrzymania wału) prace zostaną wykonane do 15 grudnia br. do godz. 22:00 systemem gospodarczym. Blok nie jest zakontraktowany do czasu usunięcia usterki technicznej, produkcję przejmą inne bloki. Odstawienie bloku nie przynosi więc strat wynikających z niedotrzymania kontraktu.