Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz słowacka firma eustream rozpoczęły postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę analizy uwarunkowań budowy połączenia systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Słowacji. Obie firmy prowadzą je razem, gdyż zamierzają aktywnie uczestniczyć w tworzeniu technicznych możliwości do transportu błękitnego paliwa w tej części Starego Kontynentu.

- Połączenie systemów gazowniczych krajów Europy Środkowej jest krokiem w kierunku zagwarantowania bezpiecznego transportu tego surowca w regionie oraz możliwości jego zakupu po konkurencyjnych cenach – informuje w komunikacie prasowym Jan Chadam, prezes Gaz-Stystemu.

Analizy, które mają być wykonane, dadzą m.in. odpowiedzi na pytania dotyczące technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i innych uwarunkowań, wymaganych do realizacji tego projektu. Jednak już dziś polska i słowacka spółka oczekują na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Trans-European Networks–Energy (TEN-E).

Połączenie sieci gazowniczych Polski i Słowacji powinno pomóc w realizacji koncepcji tzw. Korytarza Północ-Południe, który ma połączyć systemy krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Docelowo planowany korytarz połączy polski terminal LNG w Świnoujściu (ewentualnie dostawców operujących na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe) z planowanym terminalem LNG na chorwackiej wyspie Krk (Adria LNG). Nowy korytarz zapewni też odbiór surowca z projektowanego gazociągu Nabucco poprzez międzysystemowe połączenia między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami.

W przyszłości analizowane połączenie pomiędzy Polską a Słowacją, zapewni szerszy dostęp, różnym grupom odbiorców, nie tylko do skroplonego gazu z terminalu LNG w Świnoujściu, ale i dostaw surowca pochodzącego z eksploatacji złóż niekonwencjonalnych w Polsce.