Prace prowadzone były w ramach kompleksowego programu rekonstrukcji i modernizacji bloków nr 3-12. Celem modernizacji bloku szóstego było podniesienie jego mocy do 394 MW, podniesie sprawności o ok. 2 punkty procentowe, a w szczególności obniżenie emisji tlenków azotu i pyłu do wymagań, które będą obowiązywać po roku 2016.

- Ponadto głęboka modernizacja urządzeń bloku nr 6 przyczyni się do wydłużenia okresu żywotności tego bloku o ok. 160 tys. godzin  dalszej pracy – dodał Tadeusz Banasiak, dyrektor oddziału Elektrownia Bełchatów.