- W marcu planujemy rozpoczęcie wierceń w Andrzejowie w gminie Godziszów, na koncesji Frampol 1. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby komentować nasze plany inwestycyjne. Przede wszystkim musimy pobrać i wykonać badania skał łupkowych, przeprowadzić dalsze testy geofizyczne, by ocenić, jaki jest potencjał naszych obszarów koncesyjnych pod kątem eksploatacji złóż gazu ze skał łupkowych - powiedziała Grażyna Bukowska z Chevron Polska Energy Resources.

5,3 bln m3

tak duże złoża gazu łupkowego, według amerykańskiej Agencji ds. Energii, ma Polska.

Spółka rozpoczęła w Polsce wiercenie otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego w listopadzie 2011 r. na obszarze koncesji Grabowiec. To jedna z czterech koncesji w województwie lubelskim, jakie firma pozyskała pod koniec 2009 i na początku 2010 roku. Pozostałe to: Frampol, Kraśnik i Zwierzyniec. Firma prowadzi tam badania geofizyczne (dotychczas na obszarze 1,3 tys. km) i tworzy mapy struktur podpowierzchniowych. Oprócz Polski, spółki zależne Chevronu prowadzą poszukiwania gazu ziemnego w Rumunii i Bułgarii. W Polsce pierwsze wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego wykonało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Markowoli na Lubelszczyźnie, a kanadyjska firma Lane Energy w Łebieniu na Pomorzu.

W ostatnich latach Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Oprócz Chevronu, Lane Energy czy PGNiG są to m.in. Exxon Mobil, Marathon, ConocoPhillips, Talisman Energy, Lotos i Orlen Upstream.