Celem kampanii jest dostarczenie polskiemu społeczeństwu aktualnych i rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej: zasad funkcjonowania elektrowni jądrowej, jej wpływu na środowisko i zdrowie, efektywności energetyki jądrowej, systemów zabezpieczeń, które zostaną zastosowane w pierwszej polskiej siłowni tego typu.

Jak zapewnia resort gospodarki, działania te nie mają na celu promocji energetyki jądrowej, a jedynie wyposażenie Polaków w wiedzę, która pozwoli im racjonalnie ocenić wszelkie za i przeciw tego przedsięwzięcia.

Według informacji ministerstwa, wyniki ostatnich badań społecznych wskazują, że Polacy swój poziom wiedzy na temat atomu określają jako niski. Ponad 80 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę o energetyce jądrowej jako niedostateczną, a blisko 40 proc. badanych uznaje, że nie ma żadnej wiedzy w tej dziedzinie.