EDF jest odtąd jednym z pięciu światowych operatorów elektrowni jądrowych spełniających opracowane i monitorowane przez „ FTSE4Good Policy Committee" kryteria.

Cieszący się światowym uznaniem FTSE4Good Index Series został wprowadzony przez Grupę FTSE, Global Index Company, by promować inwestowanie w przedsiębiorstwa działające zgodnie z ambitnymi celami zrównoważonego rozwoju w wymiarach społecznym i środowiskowym. Dla sektora energetyki jądrowej zostały ponadto opracowane specjalne kryteria dotyczące bezpieczeństwa instalacji i gospodarki odpadami.

Włączenie do FTSE4Good Index upewnia inwestorów, że działalność przemysłowa EDF prezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu. W istocie, przejrzystość, bezpieczeństwo jądrowe i gospodarka odpadami należą do najważniejszych priorytetów Grupy.