Najtańszą ofertę o wartości 204,39 mln zł złożyło konsorcjum firm T-Matic Systems i Arcus. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Action i BMCG z ofertą wartą 216,16 mln zł, ATM Systemy Informatyczne, które zaoferowały 220,7 mln zł oraz Wasko z ofertą 242,27 mln zł. Teraz trwa ocena ofert.

- Jeśli okaże się, że będą co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu, kolejnym krokiem w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będzie przeprowadzenie aukcji elektronicznej z udziałem wykonawców, którzy złożyli te oferty – informuje Alina Geniusz- Siuchnińska, rzeczniczka Energa-Operator.

Przetarg dotyczy zakupu 520 tys. tzw. inteligentnych liczników. To element wdrażanego przez Energę programu inteligentnego opomiarowania klientów indywidualnych, który spółka zamierza zakończyć w 2017 roku. Celem projektu jest m.in. obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną zwłaszcza w godzinach szczytu, redukcja strat bilansowych, wprowadzenie zautomatyzowanego odczytu zużycia energii w miejsce prognoz i optymalizacja pracy systemu dystrybucyjnego.