Federalna Służba Antymonopolowa zgodziła się na odkupienie przez rosyjski koncern amerykańskich udziałów (30 proc.) w spółce Narianmarneftiegaz. Dzięki temu cała firma przejdzie w posiadanie Łukoilu. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Conoco pracował w Rosji od 22 lat. Był głównym zagranicznym partnerem Łukoilu. W 2004 r została udziałowcem koncernu Wagita Alekpierowa. Najpierw 7,59 proc. za 1,99 mld dol.. Potem w ciągu 2 lat Amerykanie skupili z rynku akcje Łukoilu i doszli do 20 proc. Wtedy partnerzy utworzyli wspólną spółkę - Narianmarneftegaz. W 2008 r spółka ta rozpoczęła pracę na złożu w obwodzie nienieckim. Rocznie miała tam wydobywać 7,5 mln ton ropy.

Jednak pomimo wcześniejszych nadziei do 2010 r Amerykanie nie dostali dostępu do innych bogatych złóż Rosji. Te przejmowały państwowe koncerny. Do tego wydobycie w nienieckim złożu okazało się dużo niższe od spodziewanego.

W 2010-2011 r Conoco odsprzedał swoje akcje Łukoilu Wagitowi Alekpierowowi. Conoco jest 10 największym publicznym koncernem energetycznym świat (wg. rankingu PFC-Energy 2012). Jego wartość rynkowa to 96,8 mld dol. W ciągu ostatniego roku akcje zyskały 7 proc. wartości.

W tym samym zestawieniu Łukoil jest na 21 pozycji z kapitalizacją 43,5 proc. cena akcji spadła w ciągu roku o 10 proc.